Doporučená, 2022

Redakce Choice

Rozdíl mezi elektronickou správou a elektronickou správou

E-Government znamená implementaci informačních a komunikačních technologií, jako je internet, ke zlepšení vládních činností a procesů s cílem zvýšit efektivitu, transparentnost a zapojení občanů. Na druhé straně e-Governance znamená řízení nebo správu země / státu nebo organizace pomocí informačních a komunikačních technologií.

Mnozí si myslí, že tyto dvě věci se týkají poskytování vládních služeb prostřednictvím internetu, ale faktem je, že využívají ICT jako nástroj pro rozvoj řádné správy věcí veřejných v každé zemi. Tam je vždy bzučení, když mluvíme o těchto dvou termínech. Takže, podívejte se na tento článek znát rozdíl mezi e-Government a e-Governance.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníe-Governmente-Governance
VýznamAplikace ICT s cílem podpořit vládní operace, uvědomit si občany a poskytovat služby se nazývá e-Government.Elektronická správa (e-Governance) se týká efektivního využívání informačních a komunikačních technologií při zvyšování rozsahu a kvality informací a služeb poskytovaných veřejnosti.
Co to je?SystémFunkčnost
Komunikační protokolJednosměrný komunikační protokolObousměrný komunikační protokol

Definice e-governmentu

Elektronickou vládu lze definovat jako integraci informačních a komunikačních technologií, do veřejné správy, tj. do různých vládních procesů, operací a struktur s cílem zvýšit transparentnost, efektivitu, odpovědnost a účast občanů. Usnadňuje:

 • Větší míra efektivity a efektivnosti vládních činností a procesů.
 • Zvyšuje kvalitu veřejných služeb
 • Zjednoduší administrativní procesy
 • Zlepšuje přístup k informacím
 • Zvyšuje komunikaci mezi různými vládními agenturami.
 • Posílit podporu veřejné politiky
 • Umožňuje bezproblémovou vládu

Definice e-Governance

Elektronická správa věcí veřejných, která se v krátké době nazývá elektronická správa, se týká využití informačních a komunikačních technologií (ICT) pro poskytování vládních služeb, šíření informací, komunikačních činností a začlenění různých samostatných systémů a služeb mezi různými modely, procesy a interakcí v rámci systému. strukturu.

Elektronická správa věcí veřejných je nástroj, který zpřístupňuje občanům různé vládní služby vhodným způsobem, například:

 • Lepší poskytování vládních služeb
 • Vylepšená interakce s různými skupinami
 • Posílení občanů prostřednictvím přístupu k informacím
 • Efektivní vládní řízení

Modely e-Governance

Model e-Governance

 • G2G (vláda vládě) : Výměna informací mezi vládními agenturami nebo útvary, tj. V mezích vlády, se nazývá interakce G2G.
 • G2C (vláda občanům) : Jak název napovídá, jedná se o interakci mezi vládou a občany země. Zahrnuje vytvoření rozhraní, které umožní široké veřejnosti přístup k informacím a službám, kdykoli a kdekoli chtějí. Mohou také vyjádřit svůj názor na politiky a pravidla.
 • G2B (Vláda k podnikání) : Šíření informací mezi vládou a podniky je interakcí G2B. Zaměřuje se na snižování redakcionismu, vytváření transparentnosti a odpovědnosti v podnikatelském prostředí.
 • G2E (vláda zaměstnancům) : Interakce mezi vládou a zaměstnanci s cílem zvýšit morálku a spokojenost zaměstnanců je snazší a rychlejší pomocí informačních a komunikačních technologií.

Klíčové rozdíly mezi elektronickou správou a elektronickou správou

Níže uvedené body jsou pozoruhodné, pokud jde o rozdíl mezi elektronickou správou a elektronickou správou:

 1. E-Governmentem rozumíme aplikaci ICT ve vládních operacích, jako nástroj pro lepší vládu. Na druhé straně e-Governance předpokládá využití ICT v transformačních a podpůrných funkcích a strukturách systému.
 2. Zatímco e-Government je systém, e-Governance je funkcí.
 3. e-Government je jednosměrný komunikační protokol. E-Governance je naopak obousměrný komunikační protokol.

Závěr

Elektronická správa a elektronická správa nejsou jednodenní záležitostí, ale celý systém by měl spolupracovat a vytvářet plány a strategie, které jsou schopny jej realizovat. Existuje řada zásluh; to má za následek snížení korupce, zvýšenou důvěru ve vládu, transparentnost ve vládních činnostech, zapojení občanů, růst HDP, expanzi vládního dosahu a tak dále. Navíc klade důraz na vnitřní nesrovnalosti vlády.

Top