Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi faktory a násobky

Matematika je hra čísel, kde studujeme číslo, jeho typy a pojmy, které se k ní vztahují. Aritmetika je obor matematiky, který se zaměřuje na vlastnosti a manipulaci čísel. Faktory a násobky jsou dva klíčové pojmy studované společně v aritmetice na základní úrovni. Faktorem je číslo, které nezanechává žádné zbytky poté, co rozdělí konkrétní číslo.

Naopak, násobek je číslo dosažené vynásobením daného čísla jiným. Zatímco faktory čísla jsou konečné, násobky jsou nekonečné.

V první instanci se tyto dvě podobají, ale existuje mnoho rozdílů mezi faktory a násobky, které jsme vysvětlili v tomto článku.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníFaktoryNásobky
VýznamFaktor označuje přesný dělitel daného čísla.Vícenásobný odkaz na výsledek, který dostaneme, když násobíme dané číslo jiným číslem.
Co je to?Je to číslo, které lze vynásobit a získat další číslo.Jedná se o produkt získaný po vynásobení čísla celým číslem.
Počet faktorů / násobkůKonečnýNekonečný
VýsledekMéně než nebo rovno danému číslu.Větší než nebo rovno danému číslu.
Používaná operaceDivizeNásobení

Definice faktorů

Pojem „faktory“ se používá k označení čísel, která dokonale rozdělují dané číslo, tj. Bez zanechání zbytku. Např. 2 je jedním z mnoha faktorů 8, protože na dělení 8 2 dostáváme 4 a nezanecháváme žádný zbytek. Ostatní faktory 8, které jsou 1, 4 a 8.

Dále, faktory jsou to, co člověk může násobit jiným číslem, aby získal požadované číslo. Existuje minimálně dva faktory každého čísla, tj. 1 a samotné číslo.

Chcete-li zjistit faktory daného čísla, musíte určit čísla, která dané číslo rovnoměrně rozdělí. A tak učinit hned od čísla 1, protože je to faktor každého čísla.

Definice násobků

V matematice je součin dvou celých čísel definován jako násobek čísel. Např. 2 × 4 = 8 tj. 8 je násobek 2 a 4. Kromě toho, pro dané číslo, násobkem je číslo, které může být děleno daným číslem přesně, nezanechává žádný zbytek na konci .

Neexistuje žádný konec násobků daného čísla. Každé číslo je násobkem 0 a samo o sobě.

Chcete-li zjistit násobky daného čísla, musíte vynásobit toto konkrétní číslo celými čísly začínajícími číslem 1. Výsledné číslo po násobení daných čísel je násobkem daného čísla.

Klíčové rozdíly mezi faktory a násobky

Níže uvedené body jsou podstatné, pokud jde o rozdíly mezi faktory a násobky:

  1. Faktory jsou popsány jako seznam čísel, z nichž každé zcela rozděluje dané číslo, tj. Je to dokonalý dělitel čísla. Na druhou stranu násobky lze chápat jako seznam čísel, které jsou vlastně produkty daného čísla.
  2. Faktor je číslo, které lze vynásobit určitým číslem a získat tak další číslo. Naopak, násobky jsou produkt, kterého je dosaženo po vynásobení čísla celým číslem.
  3. Počet faktorů určitého čísla je omezen, ale počet násobků daného čísla je nekonečný.
  4. Faktory jsou buď menší nebo rovny specifickému číslu. Na rozdíl od násobků, které jsou větší nebo rovny danému číslu.
  5. Operace použitá pro získání faktorů určitého čísla je dělení. Na rozdíl od toho je operace používaná pro získání násobků čísla násobením.

Příklad

Předpokládejme, že existují dvě čísla 2 a 6, kde 2 je faktor 6, pak 6 bude v podstatě násobkem 2. Proto tímto vysvětlením jste možná pochopili, že číslo je násobkem všech jeho faktorů, jako v náš příklad 6 je násobkem všech jeho faktorů, tj. 1, 2, 3 a 6.

Závěr

Abychom to shrnuli, můžeme říci, že faktory jsou čísla, která mohou být vynásobena a získat další číslo. Na druhou stranu násobky jsou produkt, který lze získat vynásobením čísla jiným. Když číslo má jen dva faktory, tj. 1 a sám, pak toto číslo bude známé jako primární číslo.

Top