Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi teplem a teplotou

Pojem teplo a teplota jsou studovány společně ve vědě, která je poněkud příbuzná, ale ne podobná. Termíny jsou velmi časté, vzhledem k jejich širokému použití v našem každodenním životě. Tam existuje jemná linka, která ohraničuje teplo od teploty, ve smyslu že teplo je myšlenka na, jako forma energie, ale teplota je míra energie.

Základní rozdíl mezi teplem a teplotou je mírný, ale významný, teplo je celková energie molekulárního pohybu, zatímco teplota je průměrná energie molekulárního pohybu. Podívejme se tedy na níže uvedený článek, ve kterém jsme pro vás dva zjednodušili.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníTeploTeplota
VýznamTeplo je množství energie v těle.Teplota je mírou intenzity tepla.
OpatřeníCelková kinetická a potenciální energie obsažená v molekulách v objektu.Průměrná kinetická energie molekul v látce.
VlastnictvíProudí z teplejšího objektu do chladnějšího objektu.Zvyšuje se při zahřátí a pádu při ochlazování.
Pracovní schopnostAnoNe
Jednotka měřeníJoulesKelvin
přístrojKalorimetrTeploměr
Označeno jakoQT

Definice tepla

Teplo objektu je souhrnná energie veškerého molekulárního pohybu uvnitř objektu. Forma energie, která je přenášena z jednoho objektu nebo zdroje do druhého v důsledku rozdílů v jejich teplotě. Přechází z teplejšího objektu na chladnější. Jeho měření může být provedeno v energetických jednotkách, tj. Kaloriích nebo joulech. Přenos tepla může probíhat třemi způsoby, kterými jsou:

  • Vedení : Přenos tepla mezi molekulami, které jsou v přímém vzájemném kontaktu, bez pohybu částic.
  • Konvekce : Přenos tepla, ke kterému dochází v důsledku pohybu částic z jednoho místa na druhé, je konvekce.
  • Záření : Když je teplo přenášeno médiem nebo vakuem, kde prostor mezi nimi není zahříván.

Definice teploty

Teplota je definována jako průměrná kinetická energie všech molekul dohromady, tj. Průměrná energie všech částic v objektu. Jako průměrné měření se teplota látky nespoléhá na její velikost (počet částic) a typ. Identifikuje, jak je objekt horký nebo studený ve stupních. Měří také rychlost atomů a molekul látky.

To může být změřeno v různých měřítkách, který být - Kelvin, Celsius a Fahrenheit. Teploměr se používá k měření teploty objektu.

Klíčové rozdíly mezi teplem a teplotou

Rozdíly mezi teplem a teplotou lze jasně zjistit z následujících důvodů: \ t

  1. Teplo není nic jiného než množství energie v těle. Proti tomu je teplota něco, co měří intenzitu tepla.
  2. Teplo měří jak kinetickou, tak potenciální energii obsaženou v molekule v objektu. Na druhé straně teplota měří průměrnou kinetickou energii molekul v substanci.
  3. Hlavním rysem tepla je, že se pohybuje z teplejší oblasti do chladnější oblasti. Na rozdíl od teploty, která stoupá při zahřátí a klesá při ochlazení.
  4. Teplo má schopnost pracovat, ale teplota se používá výhradně k měření rozsahu tepla.
  5. Standardní jednotka měření tepla je Joules, zatímco teplota Kelvina, ale může být také měřena ve stupních Celsia a Fahrenheita.
  6. Kalorimetr je zařízení, které se používá k měření tepla. Na druhé straně lze teplotu měřit teploměrem.
  7. Teplo je reprezentováno 'Q', zatímco 'T' se používá k reprezentaci teploty.

Závěr

Teplo i teplota jsou pojmy termodynamiky; který spolupracuje, aby umožnil tok energie z teplejšího tělesa do těla chladiče. Zatímco teplo závisí na počtu částic v objektu, teplota nezávisí na počtu částic v objektu, protože se jedná o průměrné měření.

Top