Doporučená, 2022

Redakce Choice

Rozdíl mezi osobností a charakterem

Zatímco osobnost ukazuje, co jste venku, nebo to, co jste pro svět, charakter odhaluje, co jste uvnitř. Vzhledem k tomu, že tyto jsou přímo spojeny s postojem a chováním osoby, většina lidí se mezi těmito dvěma lidmi snadno zaměňuje.

Všichni jsme v mnoha ohledech stejní jako my všichni máme stejné lidské tělo, přírodu, pocity, mysl a tak dále. Pokud však pozorujete hluboko, zjistíte, že každá lidská bytost má určité odlišné rysy a zvyky, které ho činí jedinečným. Je faktem, že dvě osoby nemohou být nikdy naprosto identické, i když mluvíte o dvojčatech, liší se také více či méně v jejich vnímání, koníčcích, náladě, přírodě atd.

Přečtěte si tento článek, ve kterém jsme zjednodušili rozdíl mezi osobností a charakterem.

Srovnávací graf

Základ porovnáváníOsobnostCharakter
VýznamOsobnost se týká řady rozlišovacích osobních vlastností a vlastností jedince.Postava označuje soubor morálky a přesvědčení, které definují, jak se chováme nebo se chováme s ostatními a se sebou samými.
PředstavujeKdo se zdá být?Kdo vlastně jsme?
VlastnostiOsobní a fyzickéDuševní a morální
Co je to?Je to identitaJe to naučené chování
PřírodaSubjektivníObjektivní
VýrazVnější vzhled a chování osoby.Vlastnosti osoby, která je abstraktní.
ZměnaMůže se měnit v čase.Zůstane stejný.
Validace společnostiNení požadovánoPovinný

Definice osobnosti

Osobnost může být definována jako kombinace mentálního chování a vlastností nebo vlastností, jako je vzor myšlení, pocit a jednání. Je to řada trvalých tendencí jednotlivce myslet, cítit se a chovat se specificky v různých situacích. Jedná se o systematické uspořádání všech vašich dispozic, jako je postoj, myšlenky, pocity, emoce atd.

Definice znaku

Pojmem charakter označujeme trvalé a rozlišující duševní a morální vlastnosti jedince. Je to jediný faktor, který určuje naši reakci nebo reakci na danou událost nebo situaci. Definuje vzor chování člověka, styl myšlení, ovládá pocity. Je založen na prostředí, které nás obklopuje, mentálních schopnostech, morálních principech a podobných faktorech. Je to ta nejvzácnější věc, kterou má člověk, o čemž svědčí limity, které nikdy nepřekročil.

Klíčové rozdíly mezi osobností a charakterem

Významné rozdíly mezi osobností a charakterem jsou diskutovány v následujících bodech:

  1. Osobnost se týká kombinace kvalit, postoje a chování, díky čemuž je člověk odlišný od ostatních. Charakter odkazuje na soubor morálních a mentálních vlastností a přesvědčení, díky čemuž je člověk odlišný od ostatních.
  2. Osobnost znamená, kdo se zdá být? Na druhou stranu, postava představuje Kdo jsme vlastně?
  3. Osobnost je souborem osobních vlastností, zatímco charakter je souborem duševních a morálních vlastností jedince.
  4. Osobnost je maska ​​nebo identita osoby. Naopak charakter je naučené chování.
  5. Osobnost je subjektivní, ale charakter je objektivní.
  6. Osobnost je vnější vzhled a chování člověka. Charakter zároveň vyjadřuje rysy osoby, která je ukrytá před zrakem.
  7. Osobnost jednotlivce se může časem měnit. Postava však trvá déle.
  8. Charakter vyžaduje validaci a podporu společnosti. Naopak osobnost nepotřebuje validaci a podporu společnosti.

Závěr

Po přečtení výše uvedených bodů je jasné, že osobnost je odlišná od charakteru v tom smyslu, že osobnost odráží vnější skořápku, zatímco postava ukazuje vnitřní já. Pokud zkombinujete svou osobnost a svou postavu, výsledkem bude, kdo jste ve skutečnosti.

Top