Doporučená, 2024

Redakce Choice

Rozdíl mezi vědou a technologií

Pojmy věda a technologie, jsou často vyslovovány ve stejném dechu a používány jako synonyma, protože jsou úzce propojeny, že jejich rozdíl je mnohokrát ignorován. Věda je především o získávání znalostí o přírodním jevu spolu s důvody takového fenoménu, jako je proč obloha je modrá? Proč jsou listy zelené? Proč dochází k srážkám? Jaké jsou barvy duhy? Jak rostliny dělají jídlo? A tak dále. Když jsou tyto znalosti dány do praxe, řešit lidské potřeby nebo problémy, označují se jako technologie .

Stručně řečeno, věda se zabývá teoriemi, principy a zákony, zatímco technologie je o výrobcích, procesech a návrzích. V tomto článku se budeme zabývat všemi důležitými rozdíly mezi vědou a technologií.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníVědaTechnologie
VýznamVěda je metodickým způsobem získávání znalostí o konkrétním předmětu prostřednictvím pozorování a experimentů.Technologie poukazuje na praktické využití vědeckých poznatků pro různé účely.
Co je to?Je to proces zkoumání nových poznatků.Je to použití zákonů vědy k vytváření nových produktů.
ÚčinekJe to užitečnéTo může být užitečné nebo škodlivé.
ZměnaNezmění se.Mění se průběžně
NapětíObjevVynález
Vypořádat seStudium struktury a chování přírodního a fyzického světa, vytváření prostor.Uvedení těchto prostor do praxe.
Metoda hodnoceníAnalýza, dedukce a vývoj teorieAnalýza a syntéza návrhu.
PoužitíPoužívá se k předpovědiZjednodušte práci a naplňte potřeby lidí.

Definice vědy

Slovo věda je vysvětlována jako systém získávání znalostí, experimentováním a pozorováním, aby bylo možné objasnit přírodní jevy. Je to metodický a racionální přístup k průzkumu, jaké jsou objekty ve vesmíru? Jak fungují? Je to disciplína, která má několik oborů, jako je fyzika, chemie, biologie, geologie, botanika, psychologie a tak dále.

V jednoduchých termínech je věda souborem znalostí získaných analýzou všech věcí, které jsou kolem nás. Znalosti jsou založeny na faktech a důkazech, které se vztahují k tématu, spíše než na názorech a osobních volbách. A tak výroky a zákony vytvořené vědou nemohou být zpochybňovány, protože jsou dobře pozorovány a testovány.

Věda může být využita při vývoji nejnovějších technologií, léčení nemocí a řešení mnoha dalších problémů. Průběžně probíhá výzkum, aby se rozšířily naše vědecké poznatky, což ponechává prostor pro další zkoumání.

Definice technologie

Technologie je kombinací techniky, dovedností, procesů, designu, produktů atd., Která je věnována vytváření nástrojů nebo pomůcek nebo kompletnímu vědeckému výzkumu. Je to soubor znalostí, které mají praktické uplatnění při tvorbě, navrhování a využití výrobků pro průmyslové, komerční nebo každodenní použití.

Jsme obklopeni věcmi, které jsou vytvořeny s pomocí určité technologie, tj. Ať už pracujeme, komunikujeme, cestujeme, vyrábíme, zabezpečujeme data, obchod a téměř všude. Většina lidí používá technologii, zjednodušuje svou práci a také rozšiřuje své schopnosti. Zajišťuje také řešení různých vědeckých problémů.

Klíčové rozdíly mezi vědou a technologií

Níže uvedené body vysvětlují základní rozdíly mezi vědou a technologií:

  1. Věda může být definována jako organizovaný způsob získávání znalostí o předmětu prostřednictvím různých pozorování a experimentů. Technologie je praktické využití zákonů vědy pro různé účely.
  2. Věda není nic jiného než proces zkoumání nových znalostí, zatímco technologie zavádí vědecké poznatky do praxe.
  3. Věda je velmi užitečná pro získání znalostí o přírodním jevu a jejich důvodech. Technologie může být naopak užitečná nebo škodlivá, tj. Technologie je požehnáním i baneem, takže pokud je používána správným způsobem, může lidem pomoci při řešení řady problémů, pokud je však nesprávná. může způsobit zničení celého světa.
  4. Věda zůstane neměnná; jsou doplněny pouze další poznatky. Technologie se naopak mění rychlým tempem v tom smyslu, že se neustále zdokonaluje předchozí technologie.
  5. Věda zdůrazňuje objev, stejně jako fakta a zákony přírody. Na rozdíl od technologie se zaměřuje na vynálezy, jako je vývoj nejnovější techniky, aby se usnadnila práce lidí.
  6. Věda je studium struktury a chování přírodního a fyzického světa, vytváření prostor. Technologie se naopak zabývá uváděním těchto prostor do praxe.
  7. Věda se zabývá analýzou, dedukcí a vývojem teorie. Na druhé straně je technologie založena na analýze a syntéze designu.
  8. Věda se používá k předvídání, zatímco technologie zjednodušuje práci a plní potřeby lidí.

Závěr

Abychom to shrnuli, můžeme říci, že věda vědí, ale technologie je o tom. Když se jedná o řešení problémů, obě disciplíny pracují společně. Věda nám pomohla získat znalosti o věcech existujících ve vesmíru a také předvídat budoucí výsledky. Na druhé straně nám technologie pomohla zjednodušit naši práci tím, že nám poskytla různé produkty, které nám pomáhají dosahovat lepších výsledků za kratší dobu. Má však i některé negativní využití, takže by se mělo vždy používat pozitivně.

Top