Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi daňovou fakturou a maloobchodní fakturou

Faktury jsou důležitým nástrojem používaným při každodenním provozu podniku, který je důkazem transakce. Obecně existují dva typy faktur - daně a maloobchod. Daňovou fakturu lze chápat jako fakturu vystavenou jedním registrovaným prodejcem jinému, během prodeje. Naopak je vystavena maloobchodní faktura známá také jako prodejní faktura, prodej se provádí konečnému spotřebiteli.

Hlavním účelem vystavení daňové faktury je využití daňového odpočtu na vstupu. Na druhé straně je vystavena maloobchodní faktura s cílem požádat zákazníka, aby zaplatil za dodané zboží nebo služby, které mu byly poskytnuty. Při zpracování faktur různého druhu je třeba znát rozdíl mezi daňovou fakturou a maloobchodní fakturou.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníDaňový dokladMaloobchodní faktura
VýznamDaňová faktura je faktura vystavená registrovaným prodejcem kupujícímu s uvedením výše splatné daně.Maloobchodní faktura je faktura vystavená prodávajícím kupujícímu za dlužnou částku za zboží, které mu bylo prodáno.
ObjektivníVyužití daňového kreditu na vstupuVýzva k úhradě
Vydáno kdyZboží je prodáváno za účelem dalšího prodeje.Zboží se prodává konečnému spotřebiteli.
DIČ Číslo kupujícíhoAnoNe
PřipravenTrojíDuplikát

Definice daňové faktury

Právní doklad vydaný registrovaným dealerem (prodávajícím) v případě prodeje jinému registrovanému prodejci (kupujícímu), který není spotřebitelem, se označuje jako daňová faktura. Faktura by měla být vyhotovena v trojím vyhotovení, tj. Originál pro kupujícího, zbytek si ponechá prodávající.

Daňová faktura hraje významnou roli v daňovém systému kterékoli země jako faktury vystavovatele pro uznání transakce. Ke konci účetního období musely předložit příslušné faktury příslušným daňovým úřadům. Je to důležitý nástroj, který vláda používá k tomu, aby se vyhnula daňovým únikům.

Typická daňová faktura vypadá jako výše uvedený obrázek. Daňová faktura může obsahovat následující údaje:

 • Číslo faktury
 • Datum vystavení faktury.
 • Jméno a adresa prodávajícího
 • Jméno a adresa kupujícího
 • DIČ (DIČ)
 • Množství
 • Jednotková cena
 • Celková částka
 • Poplatek za daň
 • Podpis pověřeného signatáře

Definice maloobchodní faktury

Obchodní nástroj vydaný prodávajícím kupujícímu, tj. Koncovým uživatelem zboží, se nazývá maloobchodní faktura. Faktura je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, tj. Originál pro kupujícího a kopie pro prodávajícího. Používá se k vyžádání platby od kupujícího. Maloobchodní faktura může být také vystavena z důvodu mezistátního prodeje nebo prodeje neregistrovanému prodejci.

Typická maloobchodní faktura může vypadat jako výše uvedený obrázek. Na maloobchodní faktuře naleznete následující údaje:

 • Číslo faktury
 • Datum vystavení faktury
 • Detaily kupujícího
 • Podrobnosti o prodávajícím
 • Množství
 • Jednotková cena
 • Celková částka
 • Sleva (pokud existuje)
 • Podpis prodávajícího nebo jeho pověřeného zástupce

Klíčové rozdíly mezi daňovou fakturou a maloobchodní fakturou

Rozdíl mezi daňovou fakturou a maloobchodní fakturou je uveden takto:

 1. Daňová faktura předpokládá fakturu, kterou vystaví a vystaví registrovaný prodejce kupujícímu k prokázání výše splatné daně. Na rozdíl od toho je maloobchodní faktura fakturou, kterou prodávající vystaví a vystaví kupujícímu, přičemž uvede částku, která mu náleží vůči prodanému zboží.
 2. Pokud je zboží prodáváno za účelem „dalšího prodeje“ - je vystavena daňová faktura, zatímco při prodeji zboží konečnému spotřebiteli je vystavena maloobchodní faktura.
 3. Daňová faktura je schopna využít daňový odpočet na vstupu (úvěr na vstupech, tj. Daň již zaplacená v okamžiku nákupu) na rozdíl od maloobchodní faktury, která je jednoduše žádostí o platbu.
 4. Daňová faktura obsahuje daňové identifikační číslo kupujícího i prodávajícího, avšak maloobchodní faktura obsahuje pouze daňové identifikační číslo prodávajícího.
 5. Daňová faktura je vyhotovena ve třech vyhotoveních, přičemž původní a duplikované kopie zůstávají u kupujícího a prodávající vezme třetí kopii. Naopak maloobchodní faktura je vyhotovena ve dvou vyhotoveních.

Podobnosti

 • Neobchodovatelné nástroje
 • Zobrazuje splatnou částku
 • Popis kupce a prodávajícího

Závěr

Výše uvedené body tedy jasně vysvětlují rozdíly mezi daňovou fakturou a maloobchodní (prodejní) fakturou. Povinností každého registrovaného prodejce je vystavovat daňové faktury v okamžiku prodeje. Registrovaným dealerem se rozumí prodejce, který je registrován podle jakéhokoliv daňového zákona, pokud dealer není registrován, pak mu vystaví maloobchodní fakturu.

Top