Doporučená, 2023

Redakce Choice

Přístup k místním souborům a složkám v relaci vzdálené plochy

Pokud používáte vzdálenou plochu často k práci ve vaší síti, pravděpodobně jste si všimli, že při vzdálené práci nejsou místní soubory a adresáře v počítači přístupné na relaci terminálového serveru. Skončíte e-mailové soubory, které pracujete na vzdáleném serveru, do místního počítače. To je náročný úkol, že? Naštěstí má vzdálená plocha pro to jednoduché řešení.

Když otevřete Remote Desktop spuštěním Start> Všechny programy> Příslušenství> Vzdálená plocha :

Klikněte na Možnosti a poté na Místní zdroje klepněte na kartu Další a nakonec zaškrtněte políčko vedle položky Jednotky .

Klikněte na OK a poté na Connect. Po ukončení relace terminálového serveru klepněte na ikonu Tento počítač a místní diskové jednotky v počítači by se měly zobrazit na relaci terminálového serveru. Mělo by mít štítek Disk from Remote Desktop Connection .

V novějších verzích Vzdálené plochy bude pouze říkat písmeno jednotky následované písmenem „ ComputerName “, jak je uvedeno níže.

Pokud nemáte přístup k ikoně Tento počítač, klepněte na tlačítko Start, klepněte na příkaz Spustit a zadejte příkaz klient . To znamená, že adresář, ke kterému chcete v počítači přistupovat, je jednotka C, jinak nahraďte písmeno C pro konkrétní systémový dopis.

Top