Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi reklamou a public relations

Reklama a Public Relations jsou dva důležité nástroje pro propagaci produktů a služeb nabízených společností. Reklama odkazuje na formu komunikace, kterou firma používá k podněcování potenciálních zákazníků, aby si vybrali produkt nabízený společností, oproti jiným produktům.

Na druhé straně, public relations se týkají budování a udržování dobrých vztahů, se zainteresovanými společnostmi, získáváním příznivé publicity, dobré pověsti a tak dále.

Hlavním motivem každého podnikání je maximalizace zisku, kterého lze dosáhnout pouze zvýšením prodeje. Firmy uplatňují mnoho strategií, taktik, nástrojů, plánů získat maximální pozornost zákazníků a zaujmout konkurenční pozici na trhu, která je součástí propagačního mixu. Existují čtyři aspekty propagace, tj. Reklama, přímý prodej, podpora prodeje a public relations.

Kvůli některým podobným rysům, lidé mají zmatek v chápání rozdílu mezi reklamou a veřejným vztahem, ale podle starého přísloví 'reklama platí, public relations přesvědčí'.

Obsah: Public Relation Vs Reklama

 1. Srovnávací graf
 2. Definice
 3. Klíčové rozdíly
 4. Závěr

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníReklamníVztahy s veřejností
VýznamTechnika upozorňování veřejnosti na produkty nebo služby, zejména prostřednictvím placených oznámení, se nazývá Reklama.Public Relations je praxe strategické komunikace, jejímž cílem je budování vzájemně prospěšného vztahu mezi společností a veřejností.
MédiaZakoupenoVydělal
SděleníJednosměrnýDva způsoby
Soustředí se naPropagace produktu nebo služeb s cílem přimět zamýšlené publikum ke koupi.Udržení pozitivního obrazu společnosti v médiích.
ŘízeníSpolečnost má plnou kontrolu nad reklamou.Společnost může vyprávět příběh, ale nemá žádnou kontrolu nad tím, jak média používají nebo vůbec nepoužívají.
UmístěníZaručenoBez záruky
PublikovánoPokud jste ochotni zaplatit.Pouze jednou
DůvěryhodnostMéněVysoký

Definice reklamy

Reklama je popsána jako placená, neosobní, jednosměrná veřejná komunikace, která přitahuje veřejnou komunikaci směrem k produktu, službě, společnosti nebo jiné věci prostřednictvím různých komunikačních kanálů, informuje, ovlivňuje a podněcuje cílové publikum k reakci na inzerentem.

Reklama může být realizována prostřednictvím tiskových reklam, rozhlasových nebo televizních reklam, billboardů, letáků, reklam, internetových bannerových reklam, direct mailů a tak dále. Inzerent má výlučnou kontrolu nad tím, jak a kdy bude reklama vysílána nebo publikována. Reklama bude navíc fungovat tak dlouho, jak to dovolí rozpočet inzerenta.

Jelikož reklama je prominentním marketingovým nástrojem, je vždy přítomná, bez ohledu na to, zda ji lidé znají nebo ne. Reklama v současné době nezanechala jediné médium, které by šířilo zprávu cílové skupině.

Definice vztahů s veřejností

Vztahy s veřejností jsou strategickým nástrojem komunikace, který využívá různých kanálů k pěstování příznivých vztahů pro společnost. Je to praxe budování pozitivního obrazu nebo pověsti společnosti v očích veřejnosti, a to vyprávěním nebo zobrazováním produktů či služeb společnosti ve formě představených příběhů nebo článků prostřednictvím tiskových nebo vysílacích médií. Jejím cílem je budování vztahu důvěryhodnosti mezi značkou a jejím zákazníkem, a to zejména prostřednictvím mediální expozice a pokrytí.

Vztahy s veřejností lze nazvat jako neplacenou publicitu získanou společností prostřednictvím její dobré vůle, ústního slova atd. Taktika používaná ve styku s veřejností je publicita, sociální média, tiskové zprávy, tiskové konference, rozhovory, krizové řízení, představené příběhy, projevy, tiskové zprávy.

Klíčové rozdíly mezi reklamou a public relations

Rozdíl mezi reklamou a stykem s veřejností lze jednoznačně vyvodit z následujících důvodů:

 1. Reklama je technika, která upozorňuje veřejnost na produkty nebo služby, zejména prostřednictvím placených oznámení. Public Relations je praxe strategické komunikace, jejímž cílem je budování vzájemně prospěšného vztahu mezi společností a veřejností.
 2. Reklama je zakoupené nebo placené médium, zatímco public relations je zasloužené médium.
 3. Reklama je monologní aktivita. Naopak veřejný vztah je dvoustranný komunikační proces, kdy společnost naslouchá veřejnosti a reaguje na ni.
 4. Reklama se provádí za účelem propagace produktu nebo služeb s cílem přimět zamýšlené publikum ke koupi. Na druhé straně, public relations usilují o udržení pozitivního obrazu společnosti v médiích.
 5. V reklamě má inzerent plnou kontrolu nad reklamou, tj. Kdy, jak a co bude lidem zobrazeno. Na rozdíl od veřejného vztahu, kde společnost může vyprávět příběh, ale nemá žádnou kontrolu nad tím, jak média používají nebo vůbec nepoužívají.
 6. V reklamě je zaručeno umístění reklamy, ale v případě public relations neexistuje taková záruka umístění.
 7. V reklamě je reklama publikována nebo vysílána tak dlouho, jak jste ochotni zaplatit. Naopak v případě public relations je příběh publikován pouze jednou.
 8. Důvěryhodnost je vyšší v public relations než v reklamě, protože v případě reklamy důvtipných spotřebitelů, vím, že je to jen reklama a nevěří snadno, a tak zůstávají skeptičtí. Na rozdíl od Public Relations, kde ověření třetí stranou zlepšuje důvěryhodnost.

Závěr

Reklama a vztahy s veřejností využívají komunikační kanály k informování a ovlivňování široké veřejnosti. Zatímco reklama je velmi drahý marketingový nástroj, protože se může dostat k velkému počtu lidí současně. Vztahy s veřejností jsou bez nákladově podmíněného souhlasu s validací třetí strany.

Top