Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi náhradami a výhodami

Odměna je termín úzce související s trhem práce. Když je nabídka práce na trhu krátká, může takový nedostatek splnit lepší kompenzace. Obsahuje přímé i nepřímé složky. Odměnou se rozumí odměna, kterou pracovník obdrží od svého zaměstnavatele výměnou za práci a příspěvek do organizace.

Naopak dávky znamenají nepeněžní odměnu, kterou zaměstnanec vydělává jako součást pracovního poměru, kromě základní mzdy. To je také známé jako okrajové výhody, skryté mzdy, mzdové doplňky, atd. Vzhledem k relaxaci v daňové politiky výhody nabízí většina firem svým zaměstnancům.

Pokud chcete znát skutečný CTC (náklady společnosti) zaměstnance, měli byste znát celkové vyrovnání a vyplacené výhody. V tomto článku můžete najít rozdíl mezi těmito dvěma termíny.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníKompenzaceVýhody
VýznamKompenzace vyjadřuje celkové příjmy zaměstnanců, a to jak finanční odměny, tak přínosy.Dávky znamenají nefinanční odměny, které zaměstnavatel poskytuje zaměstnavateli výměnou za službu, kterou poskytuje.
ZohledněníV hotovosti nebo v naturáliíchV naturáliích
PřírodaPřímoNepřímý
DaňPlně zdanitelné nebo částečně osvobozené od daně.Osvobozeno nebo částečně osvobozeno od daně
ObjektivníPřitahovat a udržovat kvalifikovaný personál.Motivovat zaměstnance, zvyšovat jejich výkonnost.

Definice kompenzace

Odměnu lze definovat jako peněžní a nepeněžní protihodnotu, kterou zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele za práci vykonanou v organizaci.

Kompenzace je rozdělena na dvě části, tj. Na přímou a nepřímou mzdu, přičemž přímou náhradou se rozumí finanční odměna, včetně základní mzdy, příspěvku na dary, pobídek, prémií, mezd mzdy, provizí atd. Na druhé straně nepřímé náhrady zahrnují dávky jako důchod, penzijní fond, zdravotní pojištění, majetek, náhrada cestovních náhrad atd.

Hraje klíčovou roli při získávání a udržení zaměstnanců při dodržování zákonných požadavků. Dále je to systém odměn, který motivuje zaměstnance ke zvyšování úrovně výkonnosti, která je založena na řadě faktorů, jako jsou platy nabízené jinými firmami za podobné role, výkonnost a produktivita, kvalifikace a dovednosti zaměstnanců atd.

Definice výhod

V opačném případě se jedná o doplňkové mzdy, dávkami jsou nepřímé a nepeněžní náhrady vyplácené zaměstnanci za služby jím poskytnuté organizaci. Ty jsou placeny vedle běžných mezd, což pomáhá zvyšovat ekonomickou bezpečnost zaměstnanců. Výsledkem je také udržení pracovníka.

Zahrnuje zákonné, nestátní, sociální a sociální dávky, jako např. Ubytování bez nájmu, motorové vozidlo pro osobní potřebu, dotované stravné nebo potravinové kupóny, občerstvení během pracovní doby, členství v klubu, pomoc v domácnosti (služebníci), notebooky, rodinná dovolená, životní pojištění, zdravotní pojištění, příspěvky na vzdělávání atd.

Klíčové rozdíly mezi náhradami a výhodami

Rozdíly mezi náhradami a dávkami lze jasně stanovit z těchto důvodů: \ t

  1. Odměnou se rozumí finanční a nefinanční odměna vyplácená zaměstnanci za služby jím poskytnuté organizaci. Dávky naopak znamenají nepeněžní odměny, které jsou zaměstnancům nabízeny jako součást jejich mzdového balíčku za jeho příspěvek do organizace.
  2. Odměna je formou přímé odměny, neboť souvisí s výkonem zaměstnance. Dávky jsou naopak součástí nepřímé odměny, která je nabízena jako podmínka zaměstnání.
  3. Zatímco náhrada je platba v hotovosti nebo v naturáliích, dávkami jsou naturální protiplnění poskytovaná za nabízené služby.
  4. Prvky odškodnění jsou buď plně zdanitelné nebo částečně osvobozené od daně. Na rozdíl od dávek nabízených zaměstnavatelem zaměstnanci jsou buď osvobozeny od daně nebo částečně osvobozeny od daně.
  5. Kompenzace pomáhá při získávání a udržení talentovaných a kvalifikovaných pracovníků. Výhody oproti tomu přinášejí zaměstnance ke zvyšování standardů výkonnosti, aby využívali výhodnějších okrajů.

Závěr

V průmyslu práce tvoří zaměstnanecké výhody přibližně 20% celkové mzdy. Zaměstnavatel nabízí takovéto okruhy, aby přilákal talentované pracovníky, aby navodil pocit nasazení zaměstnanců vůči firmě, aby zajistil lepší pracovní prostředí a také pomohl vytvořit dobrou pověst na trhu atd.

Top