Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi stížností a FIR

V trestním právu, FIR nebo jinak nazvaný jako první informační zpráva je zpráva informací, které policie dostane nejprve v okamžiku, ohledně pověření spáchaného trestného činu. Pojem rozpoznatelný trestný čin se týká trestného činu, ve kterém má policie právo zatknout obviněného bez jakéhokoli zatykače a může zahájit vyšetřování.

V případě neuznatelného trestného činu však policie nemá právo zatknout žádnou osobu bez zatykače, ani vyšetřovat bez předchozího souhlasu soudu, stížnost se podává u soudce. Jak stížnost, tak FIR jsou nesmírně důležité, neboť tvoří základ soudního sporu.

Tento článek vyjasňuje rozdíl mezi FIR a stížností.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníStížnostFIR (První informační zpráva)
VýznamStížnost se týká odvolání před soudcem, které obsahuje obvinění, že došlo k trestnému činu.FIR předpokládá stížnost zaregistrovanou na policii žalobcem nebo jinou osobou, která má znalosti o rozpoznatelném trestném činu.
FormátŽádný předepsaný formátPředepsaný formát
Udělané proMetropolitní soudcePolicejní důstojník
ÚtokCognizable a Non-rozpoznatelný přečinPouze pozoruhodný přestupek
Kdo může podat žádost?Každá osoba podléhající určitým výjimkám.Každá osoba, jako je poškozená strana nebo svědek.

Definice stížnosti

Pojem „stížnost“ lze definovat jako jakýkoli typ obvinění, který vylučuje policejní zprávu učiněnou ústně soudci, aby učinil jeho kroky podle trestního řádu, aby se osoba dopustila přestupku.

Přestože policejní zpráva v případě je také považována za stížnost, když se po vyšetřování zjistí, že je spáchán neuznatelný trestný čin. V takové situaci se za stěžovatele považuje úředník, který připravuje zprávu. V občanském soudním řízení je stížnost označována jako žaloba.

Každá osoba má právo podat stížnost, s výjimkou případu manželství a hanobení, kde si může stěžovat pouze poškozený. Ve stížnosti stěžovatel požaduje, aby byl viník náležitě potrestán.

Definice FIR

První informační zpráva krátce známá jako FIR může být popsána jako každá informace týkající se rozpoznatelného trestného činu, ústně poskytnutého oběti nebo svědkovi nebo osobě, která je obeznámena se spácháním trestného činu.

Důstojník může zapsat informace, které poskytl informátor, ve formátu, který je předepsán, po jehož uplynutí úředník přečetl provedené FIR a řádně podepsal informátora po úplném ověření poskytnutých údajů. Informátorovi je dána kopie FIR.

FIR má velký význam zejména v případě trestného činu, protože pouze po podání FIR může policie jednat proti nesprávnému činiteli. FIR může obsahovat datum, čas a místo výskytu nebo trestného činu, jméno a adresu poskytovatele informací, skutečnosti spojené s trestnými činy a obdobné další podrobnosti. Může být podána na policejní stanici v místě, kde k přestupku došlo.

Klíčové rozdíly mezi stížností a FIR

Rozdíl mezi stížností a FIR je uveden v následujících bodech:

  1. Písemný dokument připravený policií, kdy policie poprvé získá informace o spáchání trestného činu, se nazývá FIR nebo první informační zpráva. Naopak, petice podaná u soudce, která obsahuje obvinění z trestného činu spáchání trestného činu a modlitba, se týká toho, že obžalovaný by měl být potrestán, nazývá se stížností.
  2. I když stížnost nemá předepsaný formát, FIR může být zaregistrován pouze ve formátu stanoveném zákonem.
  3. Jeden může podat stížnost k metropolitnímu soudci, zatímco informátor nebo žalobce může podat FIR k policistovi příslušné policejní stanice.
  4. Stížnost se týká jak rozpoznatelných, tak i nepoznatelných trestných činů. Na rozdíl od FIR jsou pokryty pouze rozpoznatelné přestupky.
  5. Každá osoba může podat stížnost k soudci, pokud jde o trestný čin, s výjimkou případu manželství a hanobení, kdy pouze poškozený může podat stížnost. Naopak, každý, kdo je poškozený, svědek nebo má znalosti o trestném činu, může podat FIR.

Závěr

První informační zpráva není nic jiného než informace registrované příslušníkem policejní služby, které se týkají trestného činu jakékoli osoby. Na druhé straně je stížnost formou odvolání před soudcem, týkající se trestného činu a podání žádosti o spravedlnost.

Top