Doporučená, 2022

Redakce Choice

Rozdíl mezi cíli a cíli

Cíle a cíle společnosti jsou základem, který měří, jak velkou vzdálenost pokryl, aby dosáhl své vize. Cíle jsou definovány jako celoživotní cíle, kterých se jednotlivec nebo subjekt snaží dosáhnout. Určuje, čeho se společnost snaží dosáhnout. Na druhé straně cíle jsou specifické milníky, které člověk plánuje dosáhnout v omezeném období. Jedná se o přesné, měřitelné, časově založené akce, které pomáhají při dosahování cíle.

Každá společnost stanoví cíle a cíle, aby dosáhla svého poslání a vize. Jedná se o konkrétní výsledek, kterého se podnik snaží dosáhnout v daném časovém rámci, a to i s dostupnými zdroji. Přečtěte si daný článek, abyste porozuměli rozdílu mezi cíli a cíli.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníCíleCíle
VýznamCíle jsou úspěchy, kterých lze dosáhnout pouze v případě, že se pokusy provádějí v určitém směru.Cílem je dlouhodobý cíl, kterého se člověk snaží dosáhnout.
Co je to?Prostředkem k dosaženíKonečný výsledek
ZákladFaktaNápady
Časové oknoStřednědobý až krátkodobýDlouhodobý
MěřeníSnadnýSrovnatelně obtížné
VýznamnostBetonAbstraktní
AkceCharakteristickýObecný

Definice cílů

Cíle jsou definovány jako cíl nebo účel, který si člověk představuje nebo plánuje dosáhnout nebo dosáhnout nebo dosáhnout v budoucnosti. Jsou hybnou silou, která nasměruje osobu k úsilí o její dosažení.

V našem dětství se rozhodujeme, co se chceme stát v budoucnu a usilujeme o jeho dosažení. Cílem je ten bod, který si člověk představí po určitém čase. K dosažení těchto cílů lidé obvykle dávají časovou osu, aby mohli dosáhnout svého cíle v požadovaném čase. Jsou však dlouhodobé.

Definice cílů

Cíl nebo cíl, kterého chcete dosáhnout v omezeném období, je znám jako cíl. Jsou to milníky, které vám pomohou dosáhnout vašeho cíle. To je také důvod, proč jsou také označováni jako subgoály. Je to krok k dosažení určitého bodu. Předpokládejme, že chci získat 90% bodů na zkoušce, abych získal vstup na dobrou univerzitu.

Cíle jsou snadno měřitelné při dosažení cíle. Například společnost chce v příštích šesti měsících zvýšit své tržby o 50% a poté, když narazí na cíl, může být měřena prostřednictvím tržeb.

Klíčové rozdíly mezi cíli a cíli

Hlavní rozdíly mezi cíli a cíli jsou uvedeny níže:

  1. Cíle jsou široké cíle, kterých lze dosáhnout nepřetržitými činnostmi v konkrétním směru. Cíle jsou cíle, kterých chcete dosáhnout v krátké době.
  2. Cíle jsou výsledkem, tj. Primárním výsledkem, ale pokud hovoříme o cíli, je to odrazový můstek pro dosažení cíle.
  3. Cíle jsou založeny na myšlenkách, zatímco cíle jsou založeny na faktech.
  4. Pokud jde o časový limit, je obtížné správně určit, v jakém čase může být dosaženo, ale cíle mohou být časově vázány, v podstatě mohou být dosaženy v daném období.
  5. Je těžké měřit cíle, tj. Jak velkou vzdálenost jste dosud pokryli, zatímco honíte svůj cíl a kolik zbývá dosáhnout. Na druhé straně jsou cíle snadno měřitelné.
  6. Cíle jsou abstraktní, zatímco cíle jsou konkrétní.
  7. Cíle vyžadují obecná opatření k jejímu dosažení. Na rozdíl od cílů, které vyžadují specifické akce.

Závěr

I když existuje rozdíl mezi cíli a cíli, cíle jsou kroky, které podniknete k dosažení svého cíle. Nebude tedy špatné, pokud řekneme, že cíle jsou součástí cíle. Cíle zahrnují celoživotní ambice; definuje cíl, kam se chcete po určité době vidět. Cíle jsou krátkodobé cíle, které jste si stanovili k dosažení něčeho, v určitém období.

Top