Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi jednosměrnou a dvoucestnou ANOVA

Pokud jde o výzkum, v oblasti obchodu, ekonomiky, psychologie, sociologie, biologie atd., Analýza variace, krátce známá jako ANOVA, je nesmírně důležitým nástrojem pro analýzu dat. Jedná se o techniku, kterou výzkumník používá pro srovnání více než dvou populací a pomoc při provádění simultánních testů. ANOVA má dvojí účel. V jednom směru ANOVA výzkumník trvá jen jeden faktor.

V případě obousměrné ANOVA výzkumník zkoumá dva faktory současně. Pro laika jsou tyto dva pojmy statistiky synonymní. Existuje však rozdíl mezi jednosměrným a obousměrným ANOVA.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníJednosměrná ANOVADvousměrná ANOVA
VýznamJednosměrná ANOVA je test hypotéz, který se používá k testování rovnosti tří více populačních prostředků současně s použitím rozptylu.Dvousměrná ANOVA je statistická technika, ve které lze studovat interakci mezi faktory, ovlivňující proměnnou.
Nezávislé proměnnéJedenDva
PorovnáTři nebo více úrovní jednoho faktoru.Vliv vícenásobné úrovně dvou faktorů.
Počet pozorováníNemusí být stejné v každé skupině.Je třeba, aby byla v každé skupině stejná.
Návrh experimentůPotřeba splnit pouze dva principy.Všechny tři zásady musí být splněny.

Definice jednosměrné ANOVA

Jednosměrná analýza rozptylu (ANOVA) je test hypotéz, ve kterém je uvažována pouze jedna kategorická proměnná nebo jeden faktor. Jedná se o techniku, která nám umožňuje srovnávat prostředky tří nebo více vzorků pomocí F-distribuce. Používá se k zjištění rozdílu mezi jednotlivými kategoriemi, které mají několik možných hodnot.

Nulová hypotéza (H 0 ) je rovnost ve všech populačních prostředcích, zatímco alternativní hypotéza (H 1 ) bude rozdíl v alespoň jednom průměru.

Jednosměrná ANOVA je založena na následujících předpokladech:

 • Normální rozložení populace, ze které se odebírají vzorky.
 • Měření závislé proměnné je na úrovni intervalu nebo poměru.
 • Dvě nebo více než dvě kategorické nezávislé skupiny v nezávislé proměnné.
 • Nezávislost vzorků
 • Homogenita rozptylu populace.

Definice dvoucestné ANOVA

Obousměrná ANOVA jako její název označuje test hypotéz, kde klasifikace dat je založena na dvou faktorech. Například dva základy klasifikace pro prodej provedené firmou jsou nejprve na základě prodejů různých prodejců a na druhé straně prodejů v jednotlivých regionech. Jedná se o statistickou techniku, kterou výzkumník používá k porovnání několika úrovní (stavu) dvou nezávislých proměnných zahrnujících více pozorování na každé úrovni.

Obousměrná ANOVA zkoumá vliv dvou faktorů na průběžně závislou proměnnou. Studuje také vzájemný vztah mezi nezávislými proměnnými, které ovlivňují hodnoty závislé proměnné, pokud existují.

Předpoklady dvousměrné ANOVA:

 • Normální rozložení populace, ze které se odebírají vzorky.
 • Měření závislé proměnné na kontinuální úrovni.
 • Dvě nebo více než dvě kategorické nezávislé skupiny ve dvou faktorech.
 • Kategorické nezávislé skupiny by měly mít stejnou velikost.
 • Nezávislost pozorování
 • Homogenita rozptylu populace.

Klíčové rozdíly mezi jednosměrným a obousměrným ANOVA

Rozdíly mezi jednosměrným a obousměrným ANOVA lze jasně odvodit z následujících důvodů:

 1. Test hypotéz, který nám umožňuje testovat rovnost tří nebo více prostředků současně s použitím rozptylu, se nazývá jednosměrná ANOVA. Statistická technika, ve které vzájemný vztah mezi faktory, ovlivňující proměnnou lze studovat pro efektivní rozhodování, se nazývá obousměrná ANOVA.
 2. Existuje pouze jeden faktor nebo nezávislá proměnná v jednosměrné ANOVA, zatímco v případě obousměrné ANOVA existují dvě nezávislé proměnné.
 3. Jednosměrná ANOVA porovnává tři nebo více úrovní (podmínek) jednoho faktoru. Na druhé straně, obousměrná ANOVA porovnává účinek více úrovní dvou faktorů.
 4. V jednosměrné ANOVA nemusí být počet pozorování v každé skupině stejný, zatímco v případě obousměrné ANOVA by měl být stejný.
 5. Jednosměrná ANOVA musí splňovat pouze dva principy návrhu experimentů, tj. Replikace a randomizace. Na rozdíl od dvoucestné ANOVA, která splňuje všechny tři principy návrhu experimentů, kterými jsou replikace, randomizace a lokální kontrola.

Závěr

Obousměrná ANOVA je často chápána jako rozšířená verze jednosměrné ANOVA. Existuje celá řada výhod, díky kterým je dvoucestná ANOVA výhodnější než jednosměrná ANOVA, podobně jako u obousměrné ANOVA, lze testovat účinky dvou faktorů současně.

Top