Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi cenou, cenou a hodnotou

Cena může být chápána jako peníze nebo částka, která má být zaplacena, aby něco získala. Pořizovací cena je částka vynaložená při výrobě zboží, tj. Je to peněžní hodnota zdrojů, které se při výrobě něco vytvářejí. Naopak hodnota znamená užitek hodnoty služby pro jednotlivce.

Trh je místem, kde miliony produktů a služeb nabízených k prodeji veřejnosti, které jsou různé velikosti, tvaru, barvy, povahy, fungování a mnoha dalších ohledů. První věc, která přijde na mysl, když jdeme a koupíme si produkt, je cena zboží nebo služby? Kolik to bude stát? Jaká je jeho hodnota pro nás? Tam jsou nepatrné a jemné rozdíly mezi cenou, cenou a hodnotou, který je důležitý se učit. Pojďme se podívat.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníCenaNákladyHodnota
VýznamCena je částka zaplacená za získání jakéhokoliv produktu nebo služby.Cena je částka vynaložená na výrobu a údržbu něčeho.Hodnota je užitek zboží nebo služby.
ZjištěníCena je stanovena z pohledu spotřebitele.Náklady jsou zjišťovány z pohledu výrobce.Hodnota je zjištěna z pohledu uživatele.
OdhadProstřednictvím politikySkrze skutečnostProstřednictvím stanoviska
Dopad změn na trhuCeny výrobků se zvyšují nebo snižují.Náklady na vstupy rostou nebo klesají.Hodnota zůstává nezměněna.
PenízeTo lze vypočítat z hlediska peněz.Lze ji také vypočítat v peněžním vyjádření.Není kalkulováno z hlediska peněz.

Definice ceny

Cena je částka zaplacená kupujícím prodávajícímu výměnou za jakýkoliv produkt a službu. Částka účtovaná prodávajícím za produkt je známa jako jeho cena, která zahrnuje cenu a ziskové rozpětí. Například pokud si koupíte produkt pro R 250, pak je to cena tohoto produktu.

Definice nákladů

Pořizovací cena je částka vynaložená na vstupy, jako je pozemek, práce, kapitál, podnik atd. Pro výrobu jakéhokoliv produktu. Je to množství peněz, které společnost vynaložila na výrobu výrobku. Například - Pokud společnost vyrábí boty, pak náklady vynaložené na suroviny, platy, nájemné, úroky, daně, cla atd. Určují cenu produktu.

Definice hodnoty

Hodnota je užitečnost jakéhokoliv produktu pro zákazníka. Nikdy nemůže být určeno n peněz a liší se od zákazníka k zákazníkovi. Například -Pokud jedete do posilovny tím, že utratí 1000 dolarů měsíčně, výstup viděl stojí za náklady, pak je to hodnota, kterou vytvoříte pro tělocvičnu, pokud jde o služby jsou nabízeny tam. Tady stojí jeho hodnota.

Klíčové rozdíly mezi cenou, cenou a hodnotou

 1. Cena je to, co platíte za zboží nebo služby, které získáte; Cena je množství vstupů vzniklých při výrobě produktu a hodnota je to, co vám zboží nebo služby platí, tj. Hodnota.
 2. Cena se počítá v číselných termínech, cena se také počítá v číselných termínech, ale hodnota nemůže být nikdy vypočtena v číslech.
 3. Cena je stejná pro všechny zákazníky; Náklady jsou také stejné pro všechny zákazníky, zatímco hodnota se liší od zákazníka k zákazníkovi.
 4. Cena se odhaduje prostřednictvím cenové politiky; náklady jsou posuzovány na základě skutečných výdajů vynaložených na výrobu konkrétního výrobku, ale odhad hodnoty je založen na názoru zákazníka.
 5. Ups a downs na trhu ovlivní cenu a cenu jakéhokoliv produktu, zatímco hodnota zůstává nedotčena.
 6. Zjištění ceny se provádí s ohledem na spotřebitele; náklady se zjišťují z pohledu výrobce, zatímco zjištění hodnoty se provádí z pohledu uživatele.

Příklady pro diferenciaci

 • Cena Vs Cena
  Pokud si koupíte zbrusu nové auto, pak částka, kterou zaplatíte prodávajícímu za jeho pořízení, je jeho cena, zatímco částka investovaná do výroby automobilu je jeho cena. Obvykle je cena jakéhokoliv zboží nebo služeb vyšší než jeho cena, protože cena zahrnuje ziskové rozpětí.
 • Hodnota Vs nákladů
  Jste-li výrobcem hodinek a produkujete miliony hodinek denně, pak jsou výrobní náklady vaším předchozím zájmem a ne hodnotou výrobku. Můžete se pokusit dosáhnout úspor z rozsahu, tj. Větší produkce za nižší náklady. Zatímco v případě zákazníka musí být účel, pro který jsou hodinky zakoupeny, splněn bez ohledu na náklady vzniklé při jeho výrobě. Zákazník musí pocítit cenu nákupu hodinek z hlediska ceny.
 • Hodnota Vs Cena
  Toto může být vysvětleno snadno s populárním příkladem daným profesorem Adamem Smithem o vodě a diamantu. Voda je pro nás velmi důležitá, abychom přežili, ale je to nízká cena, zatímco diamant se používá pouze pro ozdobu a nikdo bez ní neumírá, je velmi cenově velmi cenný. Důvodem je jeho hodnota, protože hodnota vody je pro nás hodně, je k dispozici za nízkou cenu, zatímco hodnota diamantu je pro nás méně. Proto je cena velmi vysoká.

Závěr

Poté, co o těchto třech termínech hodně diskutujete, musíte zjistit odpovědi na tři otázky položené na začátku tohoto článku. Jednoduše řečeno, cena je peníze zaplacené prodávajícímu; Cena je množství vstupů, které se podílejí na výrobě produktu a hodnoty, jaký produkt nebo služba platí zákazníkovi.

Top