Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi skalárním a vektorovým množstvím

Skalární veličina označuje množství, které má pouze velikost a žádný směr. Na druhé straně vektorová veličina znamená fyzikální veličinu, která se skládá jak z velikosti, tak ze směru.

Fyzika je věda založená na matematice. Při studiu fyziky procházíme celou řadou konceptů a pojmů, které jsou založeny na matematice. Matematické veličiny vysvětlující pohyb tělesa jsou rozděleny do dvou skupin, tj. Skalární veličiny a vektorové veličiny.

Pro laika jsou oba termíny stejné, ale ve světě fyziky existuje obrovský rozdíl mezi skalárním a vektorovým množstvím. Pro lepší pochopení se podívejte na článek, který vám byl poskytnut.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníSkalární veličinaVektorová veličina
VýznamJakékoliv fyzické množství, které nezahrnuje směr, je známo jako skalární množství.Vektorová veličina je jedna, která má jak velikost, tak směr.
MnožstvíJednorozměrné veličinyVícerozměrné veličiny
ZměnaZmění se změnou jejich velikosti.Mění se změnou jejich směru nebo velikosti nebo obojího.
OperaceDodržujte běžná pravidla algebry.Postupujte podle pravidel vektorové algebry.
Porovnání dvou veličinJednoduchýKomplex
DivizeSkalární může rozdělit další skalární.Dva vektory se nikdy nemohou dělit.

Definice skalárního množství

Termín „skalární množství“ je definován jako množství, které má pouze jeden prvek číselného pole připojeného k jednotce měření, jako jsou stupně nebo metry. Je to veličina, která vykazuje pouze velikost nebo velikost, tj. Je definována číselnou hodnotou spolu s měrnou jednotkou. Například rychlost vozidla, tělesná teplota, vzdálenost mezi dvěma místy atd.

Pravidla obyčejné algebry mohou být aplikována pro kombinovat skalární veličiny, takový že scalars mohou být přidány, odečítal nebo násobil, stejným způsobem, jako čísla. Provoz skaláru však může být možný pouze pro veličiny se stejnou měrnou jednotkou.

Definice vektorového množství

Matematická veličina, která potřebuje dvě nezávislé charakteristiky pro její úplné popsání, tj. Velikost a směr. Zde velikost představuje velikost veličiny, která je také její absolutní hodnotou, zatímco směr představuje stranu, tj. Východ, západ, sever, jih atd. Například posunutí mezi dvěma body, rychlost a zrychlení pohybujícího se tělesa, síla, hmotnost atd.

Množství vektoru se řídí trojúhelníkovým zákonem přidávání. Šipka se používá k označení vektorového množství, umístěného nad nebo vedle symbolu, který označuje vektor.

Klíčové rozdíly mezi skalárním a vektorovým množstvím

Následující body jsou pozoruhodné, pokud jde o rozdíl mezi skalárním a vektorovým množstvím:

  1. Skalární veličina je popsána jako veličina, která má pouze jednu charakteristiku, tj. Velikost. Vektorová veličina je fyzikální veličina, která ji potřebuje definovat.
  2. Skalární veličiny vysvětlují jednorozměrné veličiny. Na druhé straně mnohorozměrné veličiny jsou vysvětleny vektorovým množstvím.
  3. Skalární veličina se mění pouze v případě změny velikosti. Proti tomu se mění vektorová veličina se změnou velikosti, směru nebo obojího.
  4. Obyčejná pravidla algebry jsou následovaná skalárními veličinami provádět operace jako sčítání, odčítání a násobení, zatímco pro výkon operací, vektorová množství následují vektor algebra pravidla.
  5. Při porovnávání dvou skalárních veličin je třeba vzít v úvahu pouze velikost, zatímco při srovnání dvou vektorových veličin je třeba vzít v úvahu jak velikost, tak směr. Tímto způsobem je ve srovnání se skalárním množstvím obtížnější vypořádat se s vektorovými veličinami.
  6. Poslední, ale v neposlední řadě, skalární veličina může rozdělit další skalární, ale v případě vektorového množství to nelze provést.

Závěr

Stručně řečeno, skalární veličina vám dává představu o tom, kolik objektu je, ale vektorová veličina vám dává indikaci o tom, kolik objektu je, a to také ve kterém směru. Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma veličinami je tedy spojen se směrem, tj. Skaláry nemají směr, nýbrž vektory.

Top