Doporučená, 2022

Redakce Choice

Rozdíl mezi synchronním a asynchronním přenosem

V předchozím článku jsme diskutovali o sériovém a paralelním přenosu. Jak v datech Serial Transmission je známo, odesílá se bit po bitu takovým způsobem, že každý bit následuje druhý. Jedná se o dva typy, jmenovitě o synchronní a asynchronní přenos. Jedním z hlavních rozdílů je, že v synchronním přenosu by měl mít odesílatel a přijímač před přenosem dat synchronizované hodiny. Zatímco asynchronní přenos nevyžaduje hodiny, ale k datům před přenosem přidá paritní bit.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníSynchronní přenosAsynchronní přenos
VýznamOdesílá data ve formě bloků nebo rámcůPosílá najednou 1 bajt nebo znak
Rychlost přenosuRychleZpomalit
NákladyDrahýEkonomický
Časový intervalKonstantníNáhodný
Mezera mezi datyAbsentníSoučasnost, dárek
PříkladyChatovací místnosti, videokonference, telefonické konverzace atdDopisy, e-maily, fóra atd

Definice synchronního přenosu

V synchronním přenosu dat proudí v plně duplexním režimu ve formě bloků nebo rámců. Synchronizace mezi odesílatelem a přijímačem je nezbytná, aby odesílatel věděl, kde začíná nový bajt (protože mezi daty není mezera).


Synchronní přenos je efektivní, spolehlivý a používá se pro přenos velkého množství dat. Poskytuje komunikaci v reálném čase mezi připojenými zařízeními. Chatové místnosti, videokonference, telefonické rozhovory a interakce tváří v tvář jsou některé z příkladů synchronního přenosu.

Definice asynchronního přenosu

V asynchronním přenosu dat toky v režimu poloviční duplex, 1 bajt nebo znak najednou. Přenáší data v nepřetržitém proudu bajtů. Obecně je velikost odeslaného znaku 8 bitů, ke kterému je přidán paritní bit, tj. Start a stop bit, který dává celkem 10 bitů. Nevyžaduje hodiny pro synchronizaci; spíše používá paritní bity, aby sdělil přijímači, jak mají data interpretovat.


Je jednoduchý, rychlý, ekonomický a nevyžaduje 2-cestnou komunikaci. Dopisy, e-maily, fóra, televize a rádia jsou některé z příkladů asynchronního přenosu.

Klíčové rozdíly mezi synchronním a asynchronním přenosem

  1. V Synchronní přenosová data jsou přenášena ve formě rámců na druhé straně v Asynchronní přenosová data jsou přenášena 1 byte najednou.
  2. Synchronní přenos vyžaduje hodinový signál mezi vysílačem a přijímačem, aby informoval přijímače o novém byte. Zatímco v Asynchronous Transmission odesílateli a přijímači nevyžaduje hodinový signál, protože data posílaná zde má paritní bit připojený k němu, který označuje začátek nového bajtu.
  3. Rychlost přenosu dat Asynchronous Transmission je pomalejší než rychlost synchronního přenosu.
  4. Asynchronní přenos je jednoduchý a ekonomický, zatímco synchronní přenos je složitý a nákladný.
  5. Synchronní přenos je efektivní a má nižší režii ve srovnání s asynchronním přenosem.

Závěr

Synchronní i asynchronní přenos mají své výhody a nevýhody. Asynchronní je jednoduchý, ekonomický a používá se pro přenos malého množství dat, zatímco synchronní přenos se používá pro přenos velkého množství dat, protože je efektivní a má méně režijních nákladů. Došli jsme tedy k závěru, že pro přenos dat je nezbytný synchronní i asynchronní přenos.

Top