Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi postojem a chováním

Jedním ze široce přijímaných faktů o lidských bytostech je: Žádní dva lidé nejsou stejní, ať už z hlediska fyzického vzhledu (tj. Tělesné struktury, výšky, váhy, barvy atd.) Nebo abstraktních aspektů (jako je inteligence, postoj, osobnost, chování a podobně). na). Mnoho lidí zaujímá postoj člověka jako své chování. I když jsou přímo či nepřímo vzájemně provázány, liší se v tom smyslu, že postoj vyjadřuje, jak si člověk myslí nebo se cítí o někom či něčem.

Na druhé straně, chování představuje reakci jednotlivce na konkrétní akci, osobu nebo prostředí.

Bylo řečeno, že „postoj člověka ovlivňuje myšlenky, zatímco jeho chování ovlivňuje činy“. Takže v našem dnešním tématu budeme zkoumat některé významné rozdíly mezi postojem a chováním.

Srovnávací graf

Základ pro porovnánípřístupChování
VýznamPostoj se vztahuje k duševnímu pohledu člověka, pokud jde o způsob, jakým si myslí, nebo se cítí o někom či něčem.Chování znamená jednání, pohyby, jednání nebo funkce jednotlivce nebo skupiny vůči jiným osobám.
Na základěZkušenosti a pozorováníSituace
VlastnostČlověkVrozený
Co je to?Mysl člověka.Vnější vyjádření postoje.
OdrážíCo si myslíte nebo cítíte?Co děláš?
DefinovánZpůsob, jakým věci vnímáme.Sociální normy

Definice postoje

Zjednodušeně řečeno, postoj je duševní pohled člověka, který definuje způsob, jakým si myslíme nebo cítíme něco. Jedná se o hypotetický konstrukt, tj. Jehož přímé pozorování není možné. Je to predispozice reagovat na člověka, událost, názor, objekt atd., Který se projevuje v našem těle. Má silný dopad na naše rozhodnutí, akce, podněty atd. Vzdělávání, zkušenosti a životní prostředí jsou hlavními faktory, které ovlivňují postoje člověka.

Postoje osoby mohou být pozitivní, negativní nebo neutrální, což ukazuje něčí záliby a nelibosti pro někoho nebo něco. Takový typ postoje, který provádíme, o nás hodně mluví, když se dostáváme do nálady a vysíláme vzkaz lidem kolem nás. Neexistuje žádná taková věc, jako je ideální postoj, pro určitou situaci, jako je spontánní, a tak máme vždy možnost zvolit pro nás správný postoj.

Definice chování

Termín „chování“ lze popsat jako způsob vedení sebe sama. Je to způsob jednání nebo kontroly se vůči jiným lidem. Je to rozsah činností, odpovědí a manýrů, které si jednotlivec, systém nebo organizace stanoví ve vztahu k sobě nebo svému prostředí za jakýchkoliv okolností.

Stručně řečeno, chování je individuální nebo skupinová reakce na vstupy, jako je akce, prostředí nebo podnět, který může být vnitřní nebo vnější, dobrovolný nebo nedobrovolný, vědomý nebo podvědomý.

Klíčové rozdíly mezi postojem a chováním

Rozdíl mezi postojem a chováním lze jasně odvodit z následujících důvodů:

  1. Postoj je definován jako mentální tendence člověka, která je zodpovědná za způsob, jakým si myslí nebo cítí někoho nebo něco. Chování znamená jednání, pohyby, jednání nebo funkce nebo jednotlivce nebo skupiny vůči jiným osobám.
  2. Postoj člověka je založen hlavně na zkušenostech, které získal během svého života a pozorování. Na druhé straně se chování osoby opírá o situaci.
  3. Postoj je vnitřní myšlenky a pocity člověka. Na rozdíl od toho chování vyjadřuje postoj člověka.
  4. Způsob myšlení nebo pocitu se odráží v postoji člověka. Naopak chování člověka se projevuje jeho chováním.
  5. Postoj je definován způsobem, jakým vnímáme věci, zatímco chování je řízeno společenskými normami.
  6. Postoj je lidský rys, ale chování je vrozený atribut.

Závěr

S výše uvedenou diskusí je tedy jasné, že cokoliv řeknete nebo děláte, předává světu zprávu o tom, co se děje ve vaší mysli. Je to všeobecně přijímaná skutečnost, že naše emoce, názory a myšlenky nelze pozorovat, což ukazuje náš postoj. Naše chování je dále řízeno naším postojem, protože jeho činy jsou odrazem jeho myšlenek.

Zatímco postoj není nic jiného než vnímání člověka na něčem či něčem v životě. Proti tomuto chování je, jak člověk reaguje na různé vstupy a podněty.

Top