Doporučená, 2023

Redakce Choice

Rozdíl mezi základním a aplikovaným výzkumem

Výzkum je vypočtené šetření, které poskytuje základ pro rozhodování. Lze to chápat jako studii, kterou jednotlivec nebo subjekt systematicky provádí, a to za účelem zjištění řešení zvažovaných problémů. Průzkum nebo experiment se provádějí za účelem získání informací podle cílů. Výzkum je na základě užitku rozdělen do dvou kategorií, tj. Základního a aplikovaného výzkumu, kde základním výzkumem je znalost, která doplňuje další znalosti.

Naopak aplikovaný výzkum znamená výzkum, který je prakticky využit a je přínosný pro řešení praktických problémů. Tento článek vám může pomoci pochopit rozdíl mezi základním a aplikovaným výzkumem.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníZákladní výzkumAplikovaný výzkum
VýznamZákladní výzkum se týká studie, která je zaměřena na rozšíření stávající základny vědeckých poznatků.Aplikovaný výzkum je výzkum, který je určen k řešení konkrétních praktických problémů nebo k zodpovězení některých otázek.
PřírodaTeoretickýPraktický
UtilityUniverzálníOmezený
Zabraný doRozvoj vědeckých poznatků a předpovědíVývoj technologie a techniky
Fotbalová brankaChcete-li k existujícímu přidat nějaké znalosti.Zjistit řešení problému.

Definice základního výzkumu

Základním výzkumem nebo jinak nazývaným čistým či základním výzkumem je výzkum, který se zaměřuje na rozvoj vědeckých poznatků pro úplné pochopení tématu nebo určitého přírodního fenoménu, především v přírodních vědách. Stručně řečeno, když jsou znalosti získány v zájmu znalostí, nazývá se to základní výzkum.

Základní výzkum je zcela teoretický, zaměřený na základní principy a testovací teorie. Má sklon chápat základní zákon.

Základní výzkum se zabývá zobecněním a formulací teorie o lidském chování. Je zaměřena na shromažďování informací, které mají univerzální použitelnost. Proto základní výzkum pomáhá při přidávání nových poznatků do již existujících znalostí.

Definice aplikovaného výzkumu

Aplikovaný výzkum lze definovat jako výzkum, který zahrnuje aplikaci přírodních věd v reálném životě. Je zaměřena na řešení konkrétních praktických problémů a vývoj inovativních technologií.

V jemnějších termínech je to výzkum, který lze aplikovat na situace v reálném životě. Studuje konkrétní soubor okolností, aby výsledky spojila s odpovídajícími okolnostmi.

Aplikovaný výzkum zahrnuje výzkum, který se zaměřuje na určité závěry zažívající obchodní problém. Výzkum, který je zaměřen na zjišťování společenských, ekonomických nebo politických trendů, je také označován jako aplikovaný výzkum.

Klíčové rozdíly mezi základním a aplikovaným výzkumem

Níže uvedené body vysvětlují rozdíly mezi základním a aplikovaným výzkumem:

  1. Základní výzkum lze vysvětlit jako výzkum, který se snaží rozšířit již existující vědeckou znalostní základnu. Naopak aplikovaný výzkum znamená vědeckou studii, která je užitečná při řešení reálných problémů.
  2. Zatímco základní výzkum je čistě teoretický, aplikovaný výzkum má praktický přístup.
  3. Použitelnost základního výzkumu je větší než aplikovaný výzkum v tom smyslu, že první z nich je univerzálně použitelný, zatímco druhý může být aplikován pouze na konkrétní problém, pro který byl proveden.
  4. Základním zájmem základního výzkumu je rozvíjet vědecké poznatky a předpovědi. Na druhé straně aplikovaný výzkum klade důraz na rozvoj technologie a techniky pomocí základní vědy.
  5. Základním cílem základního výzkumu je doplnit některé poznatky do již existujícího. Naopak aplikovaný výzkum směřuje k nalezení řešení daného problému.

Závěr

Typ výzkumu se může lišit podle úrovně, na které je výzkum prováděn, a podle jeho účelu. Je možné volit základní výzkum nad aplikovaným výzkumem, jehož účelem je doplnění určitých vědeckých poznatků, zatímco když je důležité identifikovat vhodné řešení studovaného problému, je vhodnější aplikovat aplikovaný výzkum.

Top