Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi akreditivem a bankovní zárukou

Akreditiv (L / C) je finanční nástroj používaný jako důkaz bonity, vydaný bankou kupujícího, týkající se jeho úvěrové historie. L / C je často zaměňována s bankovní zárukou, neboť mají společné některé společné vlastnosti, jako např. Obě významnou roli v obchodním financování, když strany transakcí nezavedly obchodní vztah.

Obě se však liší v postavení banky vůči kupujícímu a prodávajícímu zboží a služeb. Bankovní záruka je záruka poskytovaná bankou prodávajícímu, že v případě, že kupující prodlouží platbu, banka zaplatí prodávajícímu. Proto, aby porozuměli termíny lépe, vše, co potřebujete vědět, je rozdíl mezi akreditivem a bankovní zárukou, takže si přečtěte.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníAkreditivBankovní záruka
VýznamAkredit je finanční dokument pro zajištěné platby, tj. Závazek banky kupujícího provést platbu prodávajícímu na základě uvedených dokumentů.Bankovní záruka je záruka poskytovaná bankou příjemci jménem žadatele za účelem provedení platby, pokud se žadatel v prodlení nezaplatí.
OdpovědnostHlavníSekundární
RizikoMéně pro obchodníka a více pro banku.Více pro obchodníka a méně pro banku.
Zapojené strany5 nebo více3
VýchozíNečeká, až se žadatel vrátí a příjemce se dovolá závazku.Stane se aktivní pouze tehdy, když žadatel neprovede platbu.
PlatbaPlatba se provádí pouze v případě, že je splněna uvedená podmínka.Platba se provádí z neplnění povinnosti.
Vhodné proImport a export podnikáníVeřejné zakázky

Definice akreditivu

Akreditiv je formální dokument, který banka vydá jménem kupujícího prodávajícímu. V dokumentu se uvádí, že banka bude dodržovat návrhy vyhotovené kupujícímu, za zboží, které mu bylo dodáno, za předpokladu, že dodavatel (prodávající) splní podmínky uvedené v dokumentu.

Prodávající musel splnit všechny podmínky stanovené kupujícím a uvedené v akreditivu. Dále musí prokázat shodu s podmínkami předložením dokladů spolu s příslušnou přepravní dokumentací. Po splnění podmínek banka převede finanční prostředky prodávajícímu. Funkce akreditivu jsou:

 • Odstranění úvěrového rizika, pokud má banka dobré postavení.
 • Snížení nejistoty, protože obchodník si je vědom podmínek, které mají být splněny k přijetí platby.
 • Nabízí bezpečnost kupujícímu, který chce provést platbu pouze v případě, že jsou splněny podmínky uvedené v L / C.

Různé typy akreditivů zahrnují Sight L / C, použití L / C, otočný L / C, neodvolatelný L / C, pohotovostní režim L / C, potvrzený L / C a tak dále.

Definice bankovní záruky

Bankovní zárukou se rozumí smlouva, ve které banka dává zákazníkovi záruku za to, že banka je odpovědná za platbu v případě, že se zákazník dopustí plnění povinností. V této smlouvě se banka chová jako ručitel za provedení dluhu do tří pracovních dnů, není-li uhrazena žadatelem.

Ty slouží ke snížení rizika ztráty, která je vázána na obchodní smlouvy. Za tímto účelem banka získá určitou částku provize na základě garantované částky. Banka není dále povinna provést platbu, tj. Může odmítnout platbu v případě, že nárok bude shledán protiprávním. Existují dva typy bankovních záruk:

 • Finanční záruka
 • Záruka výkonu

Klíčové rozdíly mezi akreditivem a bankovní zárukou

Níže uvedené body jsou pozoruhodné, pokud jde o rozdíl mezi akreditivem a bankovní zárukou:

 1. Akreditiv je závazek banky kupujícího vůči bance prodávajícího, že přijme faktury předložené prodávajícím a provede platbu za určitých podmínek. Záruka poskytnutá bankou příjemci jménem žadatele, za účelem provedení platby, pokud žadatel prodlení s platbou, se nazývá Bankovní záruka.
 2. V akreditivu je primárním ručením pouze banka, která následně vybírá platbu od klienta. Na druhé straně v bankovní záruce banka přebírá odpovědnost, pokud klient neprovede platbu.
 3. Pokud jde o riziko, akreditiv je pro banku riskantnější, ale méně pro obchodníka. Oproti tomu je bankovní záruka pro obchodníka riskantnější, ale méně pro banku.
 4. Do transakce s akreditivem je zapojeno pět nebo více stran, jako např. Žadatel, příjemce, vydávající banka, poradenská banka, jednací banka a potvrzující banka (může nebo nemusí být). Na rozdíl od toho se na bankovní záruku podílejí pouze tři strany, tj. Žadatel, příjemce a bankéř.
 5. V akreditivu je platba prováděna bankou tak, jak je splatná, tak, že nečeká na prodlení žadatele a příjemce se dovolá závazku. Naopak bankovní záruka nabývá účinnosti, když žadatel neplní své závazky vůči příjemci.
 6. Akreditiv zajišťuje, že částka bude vyplacena, pokud budou služby prováděny definovaným způsobem. Na rozdíl od bankovní záruky zmírňuje ztráty, pokud strany záruky nesplňují stanovené podmínky.
 7. Pro dovoz a vývoz je vhodný akreditiv. Naopak bankovní záruka vyhovuje vládním smlouvám.

Závěr

Akreditiv je široce používán v mezinárodním obchodu, ale s časem, jeho použití v domácím obchodu také začal. Ať už je to globální trh nebo místní, jako kupující vždy musíte zaplatit za nákupy, což je usnadněno akreditivem. Na druhou stranu bankovní záruka slouží k plnění různých obchodních závazků, kdy banka vystupuje jako příjemce ručení a záruk, který je nezbytný pro splnění obchodních požadavků.

Top