Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi obyčejným rozlišením a zvláštním rozlišením

Řádné usnesení se týká usnesení, které členové společnosti přijali holou většinou. Na druhé straně je zvláštní usnesení usnesení, které členové společnosti potvrzují tříčtvrtinovou většinou.

Ve společnosti jsou položky podniku, které mají být uskutečněny na valné hromadě, prezentovány jako návrhy. „Návrh“ odkazuje na návrh předložený k projednání a přijetí na zasedání. Je-li návrh jednomyslně schválen členy přítomnými na zasedání, nazývá se usnesení. Existují dva typy řešení, které je třeba projít v různých situacích, jsou to obyčejné rozlišení a zvláštní usnesení.

Pojďme diskutovat o rozdílech mezi obyčejným rozlišením a zvláštním rozlišením.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníŘádné usneseníZvláštní usnesení
VýznamKdyž na valné hromadě, prostá většina je vyžadována pohybovat usnesení, to je voláno jako obyčejné usnesení.Když na valné hromadě, nadpoloviční většina musí projít usnesení, to je známé jako zvláštní usnesení.
Souhlas členůNejméně 51% členů by mělo být za návrh.Nejméně 75% členů by mělo být za návrh.
Registrace u ROCKopie OR by měla být v určitých případech podána s ROC.Kopie SR musí být podána u ROC.
Obchod byl realizovánObyčejný byznys nebo zvláštní obchod, v závislosti na požadavcích zákona.Zvláštní obchod.

Definice řádného usnesení

Běžným usnesením se rozumí usnesení, ve kterém hlasy odevzdané ve prospěch usnesení překračují hlasy proti němu. Usnesení potvrzené více než polovinou členů, přítomné osobně nebo na zastupitelstvu na valné hromadě. Měla by být přijata odevzdanými hlasy některým z následujících způsobů, tj. Předvedením rukou, hlasováním nebo elektronicky ve prospěch usnesení.

Oznámení o svolání zasedání se řádně předá členům. Kromě toho se neberou v úvahu členové, kteří se neúčastní hlasování. Obecně platí, že řádné usnesení musí být přijato k provedení běžného obchodu na valné hromadě. Obyčejný obchod zahrnuje následující obchody:

  • Přijetí účetní závěrky.
  • Prohlášení o dividendě.
  • Odchod do důchodu a jmenování ředitelů.
  • Odchod do důchodu a jmenování auditorů a stanovení jejich odměny.

Definice zvláštního usnesení

Zvláštní usnesení (usnesení) je usnesení, ve kterém musí být odevzdané hlasy ve prospěch usnesení trojnásobně vyšší než hlasy proti němu. Existují určité věci, které může společnost provést, pouze pokud je na řádně ustavené valné hromadě potvrzeno zvláštní usnesení. Oznámení o valné hromadě by mělo být řádně předáno členům a oznámení by mělo obsahovat záměr, aby usnesení bylo výslovně uvedeno v usnesení SR.

Usnesení musí být schváleno jakýmikoliv metodami, jako je hlasování na výstavě rukou nebo hlasování nebo elektronická prezentace přítomných osobně nebo na základě zmocněnce nebo poštovního hlasování.

Klíčové rozdíly mezi obyčejným rozlišením a zvláštním rozlišením

Významné rozdíly mezi běžným usnesením a zvláštním usnesením jsou diskutovány jako:

  1. Řádné usnesení je takové, že k přemístění usnesení na valné hromadě je zapotřebí prostá většina. Zvláštním usnesením se rozumí usnesení, ve kterém je třeba, aby usnesení bylo přijato na valné hromadě.
  2. K řádnému usnesení je třeba souhlasu alespoň 51% členů. Na druhé straně zvláštní usnesení vyžaduje souhlas nejméně 75% členů ve prospěch usnesení.
  3. Kopie řádného usnesení podepsaného úředníkem společnosti by měla být u registrátora podána pouze v určitých případech. Proti tomu musí být do 30 dnů podána u obchodního rejstříku (ROC) tištěná nebo ručně psaná kopie zvláštního usnesení obsahujícího podpis úředníka společnosti.
  4. Běžná rezoluce byla přijata k provedení běžného obchodu. Zvláštní obchod však může být prováděn zvláštním usnesením nebo řádným usnesením podle požadavků zákona o společnostech.

Závěr

Ve společnosti se konají schůzky s cílem dospět k rozhodnutím, a to hlasováním o formálních návrzích předložených na schůzi. Usnesení nejsou nic jiného než vyjádření vůle společnosti. Běžná rezoluce postačuje k provedení obchodu, kromě běžné obchodní činnosti, Změna názvu společnosti, ve směru ROC, kdy je dříve zapsané jméno nesprávné nebo nesprávné nebo Oprava názvu společnosti podle pokynů ústřední vlády, odměňování účetních .

Záležitosti, které vyžadují zvláštní usnesení, se týkají vydávání podílových podílů, změny ustanovení společenské smlouvy, změny stanov, zpětného odkupu akcií nebo cenných papírů, změny předmětu prospektu, přemístění sídla společnosti. a tak dále.

Top