Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi PAN a TAN

Pokud jde o daně, člověk musí být registrován u příslušného orgánu, který přiděluje číslo, pro identifikaci hodnotitele. V této souvislosti se používají termíny PAN a TAN. PAN znamená stálé číslo účtu, což je jedinečné identifikační číslo pro účely daně z příjmů.

TAN, na druhé straně se rozšiřuje o Daňový odpočet a inkaso Číslo účtu, které identifikuje každou osobu, která je odpovědná za odpočet nebo výběr daně u zdroje.

Pan PAN i TAN jsou vydávány oddělením daně z příjmů, ale slouží jinému účelu, a proto nemohou být použity místo sebe. V tomto článku můžete najít všechny podstatné rozdíly mezi PAN a TAN, přečtěte si.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníPÁNEVOPÁLENÍ
VýznamPAN je desetimístný kód přidělený hodnotiteli při registraci u oddělení IT, kteří se podílejí na finanční transakci přesahující určitou mezní hranici.TAN je desetimístný alfanumerický kód, přiřazený osobám nebo subjektům, které jsou odpovědné za odpočet nebo výběr daně u zdroje.
Přihláška49A u indiánů a 49AA u cizinců49B
Vydáno v sekci139A zákona o daních z příjmů, 1961203A zákona o daních z příjmů z roku 1961
PožadavekTo musí být citováno v době přípravy a podání daňového přiznání.Pro hodnotitele, kteří jsou povinni zadržet daň z částky zaplacené nebo splatné podle zákona o daních z příjmů, je povinen.
RoleSpolečná identifikace všech finančních transakcí.Poskytuje podrobnosti TDS shromážděné jakýmkoli subjektem.

Definice PAN

Trvalé číslo účtu krátce známé jako PAN je alfanumerický kód obsahující deset znaků. Vydává je oddělení pro daň z příjmů těm, kteří podávají žádost v předepsaném formátu. Číslo účtu je pro každého hodnotitele odlišné a má celoživotní platnost v celé zemi.

Vydává se ve formě plastové karty, která se používá jako identifikátor, daňovým oddělením a propojuje všechna finanční jednání, jako je platba daně, náhrada, TDS nebo úvěr TCS apod. Hodnotitele s oddělením.

PAN si klade za cíl propojit různé dokumenty s ohledem na posuzování, placení, nedoplatky daní hodnotitele, aby byl zajištěn snadný přístup k informacím, což zase pomáhá při rozšiřování základu daně a snižování daňových úniků. Na daňovém přiznání k dani z příjmů je povinná kotace PAN.

Definice TAN

TAN nebo jinak známý jako Daňový odpočet a inkasa Číslo účtu, je zřetelný alfanumerický kód přidělený oddělením daně z příjmů osobě, která je povinna odpočítat nebo vybírat daň u zdroje. Jedná se o desetimístné číslo, které musí být uváděno při podání TDS / TCS, nebo jakoukoli jinou interakci s oddělením daně z příjmů týkající se TDS / TCS.

Při selhání aplikace TAN nebo necitování v příslušných dokumentech nebo formách musí deduktor čelit sankci Rs. 10000.

Všechny právnické osoby jako jednotlivci, hinduistická nerozdělená rodina, společnost, místní úřad, partnerská společnost, autonomní orgány atd. Jsou způsobilé žádat o TAN.

Klíčové rozdíly mezi PAN a TAN

Níže uvedené body jsou relevantní s ohledem na rozdíl mezi PAN a TAN

 1. PAN je rozlišovací identifikační číslo přidělené každému hodnotiteli, oddělení daně z příjmů, kteří se podílejí na finanční činnosti nad určitou mezní hranici. Na druhé straně, TAN je také rozlišovací identifikační číslo, přiřazené subjektům, které jsou odpovědné za odpočet nebo vybírání daně u zdroje.
 2. Při žádosti o trvalé číslo účtu by fyzická nebo právnická osoba měla podat formulář 49A u indiánů a 49AA u cizinců. Naopak je možné uplatnit daňové odpočet a inkaso Číslo účtu s formulářem 49B.
 3. Hodnotě PAN je přiděleno číslo PAN podle článku 139A zákona o daních z příjmů z roku 1961. Naopak oddělení daně z příjmů přiděluje číslo TAN podle oddílu 203A zákona o daních z příjmů z roku 1961.
 4. Číslo PAN musí být uvedeno v době přípravy a podání daňového přiznání. TAN číslo je naopak nutné v případě subjektů, které jsou povinny zadržet daň z částky zaplacené nebo splatné podle zákona o daních z příjmů.
 5. Karta PAN slouží jako univerzální identifikace pro všechny finanční transakce s ohledem na oddělení daně z příjmů. Na rozdíl od TAN čísla se používá pro poskytování detailů TDS shromážděných jakoukoli osobou.

Podobnosti

 • Vystaveno
  Oddělení daně z příjmů
 • Kód
  Desetimístný alfanumerický kód
 • Trest
  Rs. 10000 je vybírána za porušení pravidel.
 • aplikace
  Lze provést online nebo offline

Závěr

PAN se nepoužívá pouze pro účely daně z příjmů, ale jedná se také jako jeden z hlavních důkazů totožnosti. Pomáhá také předcházet daňovým únikům tím, že zaznamenává veškerá peněžní jednání. Nelze však použít PAN pro TAN, protože je nutné, aby deduktor získal TAN, i když má PAN. Nicméně v případě daně odečtené u zdroje při pořízení pozemků a stavby podle § 194A nemusí dedikátor vlastnit TAN, a může tak využít PAN pro remise TDS.

Top