Doporučená, 2023

Redakce Choice

Rozdíl mezi uměním a řemeslem

Tkaní, malba, sochařství, keramika, fotografie, výšivky, makramela atd. Je to umění nebo řemeslo? To jsou dvě formy tvořivosti, které lidé běžně staví vedle sebe, protože v nich nevidí žádný rozdíl. Faktem však je, že umění se liší od řemesla v tom smyslu, že umění je tvůrčí zásluhou, která pochází zevnitř.

Naopak, řemeslo je kvalifikovaná práce, kde existuje aplikace techniky, kterou se lidé učí prostřednictvím mnoha praktik.

Další, umění vychází ze srdce, zatímco řemeslo pochází z mysli. Zde, v daném článku, můžete najít všechny důležité rozdíly mezi uměním a řemeslem, takže se podívejte.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníUměníŘemeslo
VýznamNeštrukturovaná a neomezená forma práce, která vyjadřuje emoce, pocity a vidění, se nazývá umění.Řemeslo označuje činnost, která zahrnuje vytvoření hmotných předmětů s použitím rukou a mozku.
Na základěTvůrčí zásluhyNaučené dovednosti a technika
SloužíEstetický účelDekorativní nebo funkční účel
ZdůrazňujeNápady, pocity a vizuální kvality.Správné používání nástrojů a materiálů.
KvantifikaceObtížnýSnadný
ReprodukovatelnéNeAno
VznikSrdce a dušeMysl
VýsledekVrozený talentDovednosti a zkušenosti

Definice Čl

Pojem „umění“ definujeme jako výraz a aplikaci představivosti, pocitů, myšlenek, myšlenek nebo jakékoli jiné lidské tvořivosti ve vizuální podobě, která má estetickou a emoční hodnotu. Zahrnuje malbu, sochařství, kresbu, fotografii, architekturu atd. Jedná se o otevřenou, nestrukturovanou formu práce; které nelze reprodukovat. "Monalisa, " slavný obraz Leonarda DA Vinciho je to skvělý příklad.

Umělecké dílo má zamýšlený význam, který provokuje pocity člověka. Má neomezený výraz a nekonečný výklad, který závisí na osobě.

Definice plavidla

Pojem „řemeslo“ znamená činnost, která zahrnuje dovednost a zkušenost s tvorbou hmatatelných hmot, které splňují určitý účel. To je definováno jako výroba těch objektů, které mají užitek pro lidi. Účel může být dekorativní nebo funkční nebo obojí v závislosti na použití.

Řemeslo je produktem mysli; přitahuje lidi. Je to naučená schopnost, kterou člověk získá prostřednictvím běžné praxe. To zahrnuje věci z rukou jako ptačí domy, rohože, tkaný koš, výšivky, deky, kabelky, svíčky, šperky, keramiku, skleněné práce a tak dále.

Klíčové rozdíly mezi uměním a řemeslem

Rozdíl mezi uměním a řemeslnými prostředky lze jasně stanovit z následujících důvodů: \ t

  1. Umění je popisováno jako nestrukturovaná a otevřená forma práce; vyjadřuje emoce, pocity a vidění. Řemeslo označuje formu práce, zahrnující vytváření fyzických objektů, pomocí rukou a mozku.
  2. Umění se opírá o umělecké zásluhy, zatímco řemeslo je založeno na naučených dovednostech a technikách.
  3. Umění je dobře známé pro estetické účely. Na druhé straně řemesla slouží lidským cílům.
  4. Umění věnuje zvláštní pozornost myšlenkám, pocitům a vizuálním kvalitám. Naopak, řemeslo klade důraz na správné používání nástrojů a materiálů a aplikaci techniky.
  5. V umění je tok emocí, který vychází ze srdce a duše. Naopak, řemeslo je produktem mysli.
  6. Plavidlo lze kvantifikovat snadno, což není v případě řemesel.
  7. Opakovatelnost uměleckých forem není možná, zatímco řemeslné formy lze snadno kopírovat.
  8. Umění je důsledkem vrozených schopností jedince. Naopak, řemeslo je výsledkem naučených schopností a zkušeností.

Závěr

Abychom to shrnuli, můžeme říci, že umění je něco, co vyjadřuje emoce nebo představivost. Plavidlo má hmatatelnou podobu (jako tváření, řezbářství atd.). Je to vytvoření zboží utilitářské povahy, které slouží lidskému účelu. Umění apeluje na mysl a dělá spojení emocionálně, zatímco řemeslo přitahuje lidi.

Top