Doporučená, 2023

Redakce Choice

Rozdíl mezi koordinací a spoluprací

Koordinace se týká organizování všech činností řádným způsobem, aby bylo dosaženo jednomyslnosti individuálního úsilí při dosahování cílů skupiny. Na druhé straně je spolupráce diskreční činností jednotlivců k vzájemné spolupráci nebo vzájemné pomoci pro vzájemný prospěch. Je to společné úsilí členů, kteří pracují v organizaci, aby dosáhli definovaného cíle.

3C je zásadní pro týmovou spolupráci, koordinaci, spolupráci a spolupráci. Je naprosto běžné, že chybí koordinace spolupráce, neboť obě jsou nezbytné pro účinné fungování řízení. Článek předložený vám se proto snaží objasnit rozdíly mezi koordinací a spoluprací.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníKoordinaceSpolupráce
VýznamKoordinace je systematické uspořádání různých prvků řízení tak, aby bylo zajištěno hladké fungování.Spolupráce je popsána jako akt spolupráce nebo dodržování norem pro dosažení společného cíle.
Co je to?Je součástí procesu řízení.Je to dobrovolná činnost.
ProcesNepřirozenýPřírodní
SděleníotevřenoTichý
Časový horizontDlouhodobýKrátkodobý
VztahyFormálníNeformální
AktivitaProvádí se na nejvyšší úrovni managementuProvádí se na každé úrovni

Definice koordinace

Koordinací se rozumí proces, který vedení používá k synchronizaci různých činností v organizaci. Je to síla, která spojuje všechny ostatní funkce, které vykonává vedení, tj. Plánování, řízení, organizování, řízení, personální zajištění, vedení organizace atd., S cílem co nejlépe využít zdroje organizace.

Koordinace hraje klíčovou úlohu při udržování pravidelnosti operací, jako je nákup, výroba, prodej, lidské zdroje, marketing, finance atd., Protože je to společná nit, která spojuje všechny činnosti. Je to něco, co je vrozené ve všech manažerských funkcích. Cílem tohoto procesu je systematické řízení individuálního nebo skupinového úsilí tak, aby byla zajištěna jednomyslnost v jednání, při dosahování společných cílů.

Charakteristika koordinace

 • Integrace individuálního a skupinového úsilí.
 • Zajišťuje soulad akce.
 • Pervasive a záměrná činnost
 • Nepřetržitá funkce

Definice spolupráce

Spolupráce je definována jako diskreční činnost, ve které se dvě nebo více osob spojují a spolupracují při sledování společných cílů. V tomto procesu členové organizace vyvíjejí společné úsilí, aby získali vzájemné výhody. Očekává se, že každý účastník se aktivně zapojí do skupinové aktivity, teprve pak může být lepší.

Spolupráce je přítomna na všech úrovních organizace a probíhá mezi členy organizace. Kromě podnikání se spolupráce uskutečňuje také na národní a mezinárodní úrovni, tj. Mezi různými státy a zeměmi světa.

Prostřednictvím spolupráce mohou být informace snadno sdíleny mezi účastníky, což zvyšuje znalostní základnu, vykonanou práci a zdroje.

Klíčové rozdíly mezi koordinací a spoluprací

Následující body jsou pozoruhodné, pokud jde o rozdíl mezi koordinací a spoluprací: \ t

 1. Systematické uspořádání a synchronizace různých prvků řízení tak, aby bylo zajištěno hladké fungování, se nazývá koordinace. Spolupráce nebo dodržování standardů pro realizaci společných cílů se nazývá spolupráce.
 2. Koordinace je základní činností řízení; to napomáhá dosažení harmonie v činnosti mezi různými vzájemně závislými činnostmi a útvary organizace. Spolupráce naopak závisí na vůli jakékoli osoby, tj. Na tom, aby s něčím dobrovolně spolupracoval nebo mu pomáhal, aby dosáhl společných cílů.
 3. Koordinace je vymysleným procesem, jehož cílem je integrovat různé činnosti organizace. Spolupráce je naopak přirozeným procesem, který není plánován předem, ale dochází k němu spontánně, ze vzájemného respektu.
 4. Koordinace je nepřetržitou funkcí řízení. Proto je to dlouhodobě. Proti tomu je pro splnění úkolu nebo činnosti nutná spolupráce osob, a to pouze krátkodobě.
 5. Koordinace může vést k vytvoření formálního a neformálního vztahu. Na rozdíl od spolupráce vzniká neformální vztah mezi jednotlivci.
 6. V koordinaci existuje otevřená komunikace mezi všemi členy organizace. Na rozdíl od toho dochází k tiché komunikaci mezi jednotlivci ve spolupráci.
 7. Koordinace činností je prováděna na vrcholovém managementu, zatímco spolupráce probíhá na každé úrovni.

Závěr

Existuje řada výhod koordinace, která zahrnuje nezávislost činností, synergii a specializaci. Na druhé straně Spolupráce sdružuje lidi, aby spolupracovali, což zvyšuje znalostní základnu, zdroje, snižuje časovou náročnost a úsilí jednotlivců.

Obě aktivity by tedy měly jít ruku v ruce, neboť spolupráce bez koordinace je jen plýtváním úsilí. Rovněž koordinace bez spolupráce povede k nespokojenosti členů.

Top