Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi listinou a titulem

V právním slovníku pojmů, možná jste slyšeli podmínky a název, poměrně často. Pojem „ listina“ představuje právní dokument řádně podepsaný a doručený k převedení „titulu“ nebo vlastnictví / vlastnictví majetku nebo práv z jedné osoby na druhou.

Na druhé straně „název“ znamená kombinaci zákonných práv, pokud jde o vlastnictví, držení a obhospodařování majetku, což držiteli umožňuje kontrolovat nebo zcizovat majetek. Tyto dva termíny jsou tak úzce propojené, že linie vymezení mezi těmito dvěma je jemná. Nejsou to však jedna věc. Podívejte se na tento článek, abyste znali základní body rozdílu mezi skutkem a titulem.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníListinaTitul
VýznamListina je právní dokument, který slouží k potvrzení nebo předání práv.Název je název používaný k popisu právního postavení osoby, pokud jde o něco.
Co je to?Způsob převodu majetku.Právo osoby na užívání nemovitosti.
VýrazPsaníAbstraktní
PředstavujePrávo žádat o vlastnictví majetku.Konečný držitel nemovitosti.

Definice listiny

Pod pojmem „listina“ se rozumí právní a formální dokument v písemné formě, který slouží k předání nebo potvrzení zájmu, aktiva nebo práv. Aby se dokument stal vykonatelným, měl by být jasně označen jako list na obličeji. Přístroj je řádně opatřen razítkem, podepsán zadavatelem, ověřen v přítomnosti svědků a doručen příjemci grantu. Provádí se na razítkovém papíře nějaké hodnoty. Kopie listiny musí být zaslána příslušnému orgánu spolu s požadovaným formulářem. Obecně se listina používá k převodu majetku.

Listina je rozdělena do několika odstavců, ve kterých každý odstavec nabízí materiální informace popsané v jednoduchém a srozumitelném jazyce. Některé běžné příklady skutků jsou partnerská smlouva, darovací listina, smlouva o důvěře, smlouva o pronájmu atd. Listina obsahuje následující obsah:

 1. Název dokumentu
 2. datum
 3. Místo
 4. Jméno, adresa a další údaje o stranách
 5. Pravidla a podmínky
 6. Jurisdikce
 7. Podpis stran a svědků.

Definice názvu

Důkaz o tom, že vlastník vlastní určité aktivum zákonně nebo zákonné právo jej užívat, je označen jako titul. Zjednodušeně řečeno, pojem titul představuje shromažďování práv určité osoby (vlastníka titulu) nad aktivem. Práva držitele titulu mohou zahrnovat právo vlastnit, užívat, prodávat, ovládat a nakládat s aktivem způsobem, který považuje za vhodný.

Název vysvětluje právní vztah držitele titulu k předmětu (majetku). Odpovídá na otázku - komu vlastník nakonec patří? Titul je doložen příslušným dokumentem, ve většině případů listinou.

Klíčové rozdíly mezi listinou a titulem

Rozdíl mezi listinou a titulem lze jasně vyjádřit z následujících důvodů:

 1. Právní dokument používaný osobou k převodu majetku nebo práv na jinou osobu je znám jako listina. Titul je popsán jako jméno, které se používá k popisu právního postavení osoby, která se týká něčeho.
 2. Skutečnost není ničím jiným než prostředkem k převodu majetku. Na druhé straně, titul je právním právem osoby k užívání nemovitosti.
 3. Listina je vždy písemná a řádně podepsaná zúčastněnými stranami, zatímco název je abstraktní.
 4. Listina představuje právo vlastníka na uplatnění majetku. Na rozdíl od názvu, který popisuje, kdo drží majetek na konci.

Závěr

Po přečtení výše uvedených bodů je zcela zřejmé, že oba jsou skutkem a titul se vzájemně souvisí, ale jsou odlišné. Zatímco titul ukazuje konečné vlastnictví určitého majetku, listina je formálně provedený písemný dokument, který zakládá úplná práva k nemovitosti.

Top