Doporučená, 2024

Redakce Choice

Rozdíl mezi ekonomickými a nehospodářskými činnostmi

Každá lidská bytost si udržuje určitou činnost, aby uspokojila lidské přání; tyto činnosti jsou označovány jako lidské činnosti. Tyto činnosti jsou obecně klasifikovány jako ekonomické a nehospodářské. Zatímco ekonomické aktivity jsou činnosti prováděné s cílem vydělávat peníze nebo získávat majetek, nehospodářské činnosti se provádějí bezplatně, s motivem služeb.

Hlavní rozdíl mezi ekonomickou a nehospodářskou činností spočívá v tom, že ekonomické aktivity jsou prováděny za účelem uspokojení lidských potřeb, zatímco nehospodářské činnosti jsou prováděny za účelem získání psychologické spokojenosti. Takže, podívejte se na tento článek, aby se některé další rozdíly uprostřed těchto dvou typů lidských činností.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníEkonomická aktivitaNehospodářská činnost
VýznamEkonomická aktivita se týká lidské činnosti související s výrobou a spotřebou zboží a služeb pro ekonomický zisk.Nehospodářská činnost je činnost prováděná s radostí, s cílem poskytovat služby ostatním bez ohledu na peněžní zisk.
MotivEkonomické, tj. Vydělávat peníze.Sociální nebo psychologické, tj. Z lásky, náklonnosti atd.
Měření penězMěřeno v peněžním vyjádření.Nedostatek peněz měření.
PřístupPragmatickýIdealistický
Výsledky vTvorba majetku a majetku.Spokojenost a štěstí.
Národní důchodPřidává hodnotu národním důchodům.Nemá vliv na národní důchod.

Definice ekonomických činností

Ekonomické aktivity jsou činnosti, které jsou spojeny s výrobou, výměnou, distribucí a spotřebou zboží na všech úrovních společnosti. Tyto činnosti jsou prováděny s jediným cílem vydělávat peníze a produkovat bohatství, uspokojovat lidské zájmy, s omezenými zdroji. Tyto aktivity jsou základem ekonomického rozvoje země, neboť přidávají hodnotu hrubému domácímu produktu.

Ekonomické aktivity jsou klasifikovány jako podnikatelské, profesní a zaměstnanecké. Podnikání je činnost, která zahrnuje výrobu a distribuci zboží a služeb za účelem zisku. Tato profese se vztahuje ke službám poskytovaným profesí za peněžní náhradu nazývanou poplatek. Zaměstnáním se rozumí povolání, ve kterém osoba pracuje pro jinou osobu za plat nebo mzdu.

Definice nehospodářských činností

Nehospodářské aktivity se týkají lidské činnosti, která se naprosto vymyká z lásky, náklonnosti, sympatií nebo vlastenectví. Tyto aktivity jsou prováděny dobrovolně s cílem poskytovat služby ostatním zdarma, tj. Nemohou být měřeny z hlediska peněz. Zahrnuje všechny ty činnosti, které jsou prováděny pro uspokojení lidských citů, které mohou být společenské, náboženské, kulturní, osobní, rekreační, charitativní, vlastenecké.

Klíčové rozdíly mezi ekonomickou a nehospodářskou činností

Rozdíl mezi ekonomickými a nehospodářskými činnostmi lze jasně odvodit z těchto důvodů: \ t

  1. Činnost související s výrobou a spotřebou zboží a služeb pro ekonomický zisk se nazývá ekonomická činnost. Činnost prováděná s radostí, s cílem poskytovat služby bez ohledu na peněžní zisk, je známa jako nehospodářská činnost.
  2. Hospodářská činnost je prováděna z ekonomického hlediska, tj. Zisku ze zisku. Na druhé straně se nehospodářské činnosti provádějí ze sociálních nebo psychologických důvodů, tj. Z lásky, náklonnosti atd.
  3. Měření ekonomických činností je v peněžním vyjádření, zatímco nehospodářské aktivity nemají peníze.
  4. Ekonomické aktivity mají pragmatický přístup, v podstatě se zabývá věcmi praktickým způsobem. Nehospodářské aktivity mají oproti tomu idealistický přístup, v němž je lidským hodnotám namísto peněz dána větší důležitost.
  5. Hospodářské aktivity mají za následek vznik a hromadění bohatství, jak je dosahováno za účelem zisku. Na rozdíl od nehospodářských činností, které vedou k duševní spokojenosti a štěstí.
  6. Hospodářské aktivity jsou pro ekonomiku velmi důležité, protože přidávají hodnotu hrubému domácímu produktu země (HDP). Na rozdíl od nehospodářských aktivit, které nemají žádný vliv na národní důchod země.

Závěr

S výše uvedenou diskusí je zcela jasné, že jediným aspektem, který tyto dvě činnosti odlišuje, je cíl. Stejná činnost může být zároveň ekonomická a nehospodářská, můžete to pochopit s příkladem: Předpokládejme, že otec vezme své dítě do školy Van, což je nehospodářská činnost, když svého syna upustí ze školy. Náklonnost a péče, ale pokud existuje pět dalších dětí, kromě jeho syna, kteří jdou do Van, který platí peníze za jeho dopravu, pak je to ekonomická činnost, protože osoba dostává peníze za tuto službu.

Když tedy člověk poskytuje služby z lásky nebo náklonnosti, což je nehospodářské, ale když tato osoba účtuje peníze za poskytnutí takové služby, nazývá se to hospodářskou činností.

Top