Doporučená, 2023

Redakce Choice

Rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem

Hrubý, jak název napovídá, je celá částka přijatá účetní jednotkou z jakékoli činnosti, aniž by to mělo vliv na odpočty jako výdaje. Hrubým příjmem se rozumí částka, o kterou výnosy společnosti nahrazují výrobní náklady. Na druhé straně je čistá hodnota označena jako skutečná hodnota, která zůstala po uplatnění odpočtů, jako jsou náklady. Čistý příjem tedy znamená skutečný příjem společnosti po odečtení všech nákladů a ztrát.

Pojmy hrubý příjem a čistý příjem se běžně používají v obchodním, účetním a finančním kontextu. I v oblasti zdanění jsou pojmy stejně důležité, neboť určují zdanitelný příjem jednotlivce nebo subjektu. Proto by měl jednotlivec znát rozdíl mezi těmito dvěma, pro lepší nakládání s finančními prostředky.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníHrubý příjemČistý příjem
VýznamCelkové příjmy jakékoli osoby nebo společnosti bez jakýchkoli srážek nebo výdajů.Zbývající příjmy, které se dostanou po odečtení různých výdajů a daní z hrubého příjmu.
VýpočetProdej - náklady na prodané zboží
Hrubý příjem - (náklady + daně)
Vzájemná závislostHrubý příjem není závislý na čistém zisku.Čistý zisk závisí na hrubém příjmu.
MnožstvíVysokýPoměrně méně
Odpočet výdajůProvozníNeprovozní

Definice hrubého příjmu

Termín hrubý příjem může být použit jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Když hovoříme o hrubém příjmu jednotlivce, jedná se o částku, kterou obdrží ze všech zdrojů (plat, zisk, kapitálové zisky, příjmy z pronájmu a jiné formy příjmů, jako je důchod atd.).

Pokud hovoříme o hrubém příjmu společnosti, jedná se o součet všech příjmů, které společnost získala, s výjimkou různých nákladů účtovaných za výrobu a uvedení zboží do současného místa a stavu. Je to příjem bez jakýchkoli úprav a položek.

Definice čistého příjmu

Termín čistý příjem může být také použit jak pro jednotlivce, tak pro příjem společnosti. Čistý zisk jednotlivce je částka, která zůstane po všech odečtech z hrubého příjmu, ale pokud budeme hovořit o čistém zisku společnosti, je to částka, která zůstane po snížení všech nákladů (prodej a distribuce, kancelář a administrativa), úroků, daní, ztrát a jiných položek (např. dividend).

Je to částka, která zbývá po všech úpravách (tj. Rezervy). V tomto případě jsou do výnosů z pronájmu zahrnuty i provozní výnosy, zisk z prodeje aktiv.

Hlavní rozdíly mezi hrubým příjmem a čistým příjmem

Hlavní rozdíly mezi hrubým příjmem a čistým příjmem jsou diskutovány následovně:

  1. Výše příjmů bez snížení nákladů je hrubý příjem. Částka po snížení nákladů je známa jako čistý příjem.
  2. Hrubý příjem je vždy vyšší než čistý příjem.
  3. Čisté příjmy po všech úpravách a položkách z hrubého příjmu.
  4. Hlavní rozdíl mezi hrubým a čistým příjmem je ten, že čistý příjem je vždy závislý na hrubém příjmu.
  5. Provozní náklady se snižují z hrubého příjmu, zatímco provozní náklady se snižují z čistého zisku.

Podobnosti

  • Pomáhá při identifikaci významných výdajů podniku.
  • Kompletní analýza příjmů z podnikání.
  • Na základě příjmů
  • Vypočítáno pro určité období

Závěr

Tyto dva typy obchodních příjmů jsou úzce propojeny, neboť čistý příjem je součástí hrubého příjmu. Pro výpočet čistého příjmu je nutný výpočet hrubého příjmu, a proto nejsou v rozporu. Oba mají svůj význam na svém místě a oba jsou součástí finanční analýzy příjmů z podnikání. Tyto dvě účetní jednotky jsou vypočteny pro konkrétní finanční rok a jsou užitečné při porovnávání. Tyto dvě entity jsou výhodné při analýze toho, jak efektivně a efektivně jsou alokovány různé zdroje společnosti.

Top