Doporučená, 2023

Redakce Choice

Rozdíl mezi soudcem a soudcem

Soudnictví je orgánem ústavy, která má tendenci chránit zájem občanů. Je to konečná autorita, která interpretuje právní případy a ústavní uspořádání. Hraje důležitou roli při vymáhání práva a rozhodování ve sporech mezi občany, státy a dalšími stranami. Soudy zachovávají právní stát v zemi, aby chránily práva. Soudci vedou soudy, tj. Nejvyšší soud, Nejvyšší soud a další podřízené soudy.

Soudci nejsou úplně stejní jako soudci, jejichž pravomoci jsou relativně menší než soudce. Pravomoc soudce je obecně okres nebo město. V tomto článku můžete najít rozdíl mezi soudcem a soudcem.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníSmírčí soudceSoudce
VýznamSmírčí soudce označuje místního soudního úředníka, který je tak jmenován spravovat a vymáhat právo v jurisdikci.Soudce předpokládá soudního úředníka, který vykonává právo v jurisdikci a jmenuje rozhodovat o případech u soudu.
PřípadyMístní a drobné případyVážné a složité případy
JurisdikceMalýPoměrně velké
JmenovánVrchní soud a státní vládaPrezident a guvernér
KvalifikaceKvěten nebo nemusí mít právní kvalifikaciMusí mít právní kvalifikaci.
Věta smrti a vězeníSmírčí soudce nemá pravomoc udělovat trest odnětí svobody a smrtiSoudce má pravomoc trestu odnětí svobody na doživotí a smrti

Definice soudce

Magistrátem se rozumí menší soudní úředník, který spravuje právo v určité oblasti, tj. V okrese nebo ve městě. On / ona je někdo, kdo slyší občanskoprávní nebo trestní případy a vydá rozsudek. Typy soudců jsou:

 • Soudní soudce : Po konzultaci s Nejvyšším soudem může státní vláda oznámit počet soudů soudních soudců první třídy a druhé třídy v každém okrese. Soudce magistrátu je podřízený hlavnímu soudnímu soudci a řídí soudcem zasedání.
  Soudci první třídy mohou trest odnětí svobody udělit maximálně na 3 roky nebo pokutu až do výše Rs. 5000 nebo obojí. Soudní soud druhého stupně je znám jako soud nejnižší úrovně a může složit rozsudek maximálně na 1 rok nebo pokutu až do výše Rs. 5000 nebo obojí.
 • Hlavní soudní soudce : Nejvyšší soudní soudce je jmenován vrchním soudcem nejvyššího soudu v každém okrese. Hlavní soudce je podřízen a kontrolován soudcem zasedání. Mají pravomoc ukládat pokutu nebo trest odnětí svobody, ne více než sedm let.
 • Metropolitní soudce : Města s více než jedním milionem obyvatel jsou považována za metropolitní oblasti a soudce jmenovaný pro takové oblasti se nazývají Metropolitan Magistrate. Metropolitní magistrát hlásí soudce zasedání a je podřízen hlavnímu metropolitnímu soudci.
 • Výkonný soudce : Podle uvážení státní vlády jsou výkonní soudci jmenováni v okrese. Tito výkonní smírčí soudci, jeden je jmenován jako okresní soudce a jeden jako další okresní soudce.

Definice soudce

Obecný význam soudce je ten, kdo rozhoduje. V zákoně je soudce popsán jako soudní úředník, který spravuje soudní řízení a je volen k projednávání a rozhodování o právních věcech s přihlédnutím k různým skutečnostem a podrobnostem případu. V závislosti na jurisdikci se liší moc, funkce a způsob jmenování soudců.

Pravidla soudců, ať už samostatně nebo s porotou, na základě právních otázek. Hraje roli rozhodce mezi soutěžícími stranami a vynese rozsudek v soudním řízení poté, co vezme v úvahu svědky, skutečnosti a důkazy předložené obhájci a obhájci a argumenty případu.

Prezident Indie jmenuje soudce nejvyššího soudu a prezident jmenuje soudce vrchního soudu po projednání s hlavním soudcem Indie a guvernérem příslušného státu.

Okresní soudci jsou jmenováni guvernérem po konzultaci s Nejvyšším soudem uvedeného státu. Soudce zasedání je jmenován Vrchním soudem pro každou divizi zasedání a má pravomoc uložit trest smrti v soudním řízení.

Klíčové rozdíly mezi soudcem a soudcem

Rozdíly mezi soudcem a soudcem mohou být jasně uvedeny v následujících prostorách:

 1. Soudce může být popsán jako osoba, která rozhoduje, tj. Ten, kdo dává rozsudek někomu nebo případu u soudu. Naopak, smírčí soudce je regionální soudní úředník, který je volen soudci vrchního soudu dotčeného státu, aby udržovali právo a pořádek v určité oblasti nebo regionu.
 2. Smírčí soudce předává rozsudek malým a malým případům. Opravdu, soudce dává předběžný rozsudek v trestních věcech. Proti tomu soudce pečuje o závažné a složité případy, ve kterých je vysoce nutná znalost práva a schopnost osobního úsudku.
 3. Příslušnost soudce je poměrně menší než soudní pravomoc.
 4. Soudce soudce a hlavní soudce soudce jsou jmenováni vrchním soudem, zatímco guvernér jmenuje okresního soudce. Prezident naopak jmenuje soudce Nejvyššího soudu, zatímco soudci vyšších soudů jsou jmenováni prezidentem po konzultaci s hlavním soudem Indie a guvernérem konkrétního státu.
 5. Smírčí soudce může nebo nemusí mít právní kvalifikaci, zatímco takto jmenovaný soudce musí mít právní kvalifikaci, stejně jako musí být advokátem vykonávajícím praxi u soudu.
 6. Smírčí soudce má pravomoc udělit trest odnětí svobody za určité období a pokutu. Na rozdíl od soudců mají pravomoc předat trest odnětí svobody na doživotí a dokonce i smrt ve vážných přestupcích.

Závěr

Soudce je někdo, kdo má rozhodovací pravomoc v právním soudu, v určité věci. Rozsudek soudce nejvyššího soudu je konečný a nelze podat další odvolání. Na druhou stranu, soudce je spíše jako správce, který se stará o právo a pořádek dané oblasti.

Top