Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi pozitivní a normativní ekonomií

Ekonomika je věda i umění. Ale jaký typ vědy je zde velká otázka, tj. Pozitivní nebo normativní? Pozitivní ekonomika souvisí s analýzou, která je omezena na vztah příčin a následků. Na druhé straně se normativní ekonomie zaměřuje na zkoumání reálných ekonomických událostí z morálního a etického hlediska. Používá se k posouzení, zda jsou ekonomické události žádoucí nebo ne.

Zatímco Pozitivní ekonomika je založena na faktech o ekonomice. Normativní ekonomie je založena na hodnotovém úsudku. Většina lidí si myslí, že prohlášení, která jsou běžně přijímána, jsou skutečností, ale ve skutečnosti jsou ceněna. Pochopením rozdílu mezi pozitivní a normativní ekonomií se dozvíte, jak ekonomika funguje a do jaké míry tvůrci politik přijímají správná rozhodnutí.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníPozitivní ekonomieNormativní ekonomie
VýznamPozitivní ekonomikou je odvětví ekonomiky založené na údajích a faktech.Ekonomické odvětví založené na hodnotách, názorech a úsudku je normativní ekonomie.
PřírodaPopisnýNařizovací
Co to dělá?Analyzuje vztah příčin a následků.Posoudí hodnocení hodnoty.
PerspektivníObjektivníSubjektivní
StudieCo vlastně jeCo by mělo být
TestováníVýkazy lze testovat vědeckými metodami.Příkazy nelze testovat.
Ekonomické otázkyJasně popisuje ekonomickou problematiku.Poskytuje řešení ekonomické problematiky na základě hodnoty.

Definice pozitivní ekonomie

Pozitivní ekonomie je odvětví ekonomiky, které má objektivní přístup založený na faktech. Analyzuje a vysvětluje náhodný vztah mezi proměnnými. Vysvětluje lidem, jak funguje ekonomika země. Pozitivní ekonomika je alternativně známá jako čistá ekonomika nebo popisná ekonomie.

Když jsou vědecké metody aplikovány na ekonomické jevy a problémy související s nedostatkem, je to pozitivní ekonomika. Prohlášení založená na pozitivní ekonomii zvažuje, co se v ekonomice skutečně děje. Pomáhá tvůrcům politik rozhodovat, zda navrhovaná akce bude schopna splnit naše cíle či nikoliv. Tímto způsobem přijmou nebo odmítnou prohlášení.

Definice normativní ekonomie

Ekonomika, která využívá hodnotové úsudky, názory, víry, se nazývá normativní ekonomie. Toto odvětví ekonomie zvažuje hodnoty a výsledky v prohlášeních, která říkají, “co by mělo být věci”. Zahrnuje subjektivní analýzy a zaměřuje se na teoretické situace.

Normativní ekonomie naznačuje, jak by ekonomika měla fungovat. To je také známé jako ekonomika politiky, jak to bere v úvahu individuální názory a preference. Výkazy tedy nemohou být prokázány správně ani špatně.

Klíčové rozdíly mezi pozitivní a normativní ekonomií

Významné rozdíly mezi pozitivní a normativní ekonomií jsou vysvětleny v následujících bodech:

  1. Pozitivní ekonomie označuje vědu, která je založena na údajích a faktech. Normativní ekonomie je popsána jako věda založená na názorech, hodnotách a úsudku.
  2. Pozitivní ekonomie je popisná, ale normativní ekonomie je normativní.
  3. Pozitivní ekonomika vysvětluje vztah příčin a následků mezi proměnnými. Na druhé straně normativní ekonomie předává hodnotové úsudky.
  4. Perspektiva pozitivní ekonomie je objektivní, zatímco normativní ekonomie má subjektivní perspektivu.
  5. Pozitivní ekonomie vysvětluje „co je“, zatímco normativní ekonomie vysvětluje „co by mělo být“.
  6. Prohlášení o pozitivní ekonomii může být vědecky testována, prokázána nebo vyvrácena, což nelze učinit s výroky normativní ekonomie.
  7. Pozitivní ekonomika jasně definuje ekonomické otázky. Na rozdíl od normativní ekonomie, ve které jsou opravné prostředky poskytovány pro ekonomické otázky, na základě hodnotového úsudku.

Závěr

Po výše uvedené diskusi lze říci, že tyto dvě větve nejsou protichůdné, ale vzájemně se doplňují, a měly by jít ruku v ruce. Při stanovení zákonů a teorií by se ekonomika měla považovat za pozitivní vědu, ale v době praktické aplikace by se ekonomika měla považovat za normativní vědu.

Top