Doporučená, 2023

Redakce Choice

Rozdíl mezi regionální stranou a národní stranou

Regionální strana předpokládá stranu, jejíž oblast působnosti je omezená, a proto je jejich činnost omezena jen na několik států. Na druhé straně se národní strana odvolává na politickou stranu, která je registrovanou stranou, která působí ve více než čtyřech státech země a jejich oblast působnosti se rozkládá po celé zemi.

Politické strany hrají důležitou roli ve vývoji země, protože se týkají různých ideologií a přístupů k sociálním potřebám a cílům národa. Překlenují propast mezi občany a vládou. Volební komise Indie (ECI) přiznává politické straně statut regionální strany nebo národní strany.

Přečtěte si článek, který vám vysvětluje rozdíl mezi regionální a národní stranou.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníRegionální stranaNárodní strana
VýznamRegionální strana označuje politickou stranu, která má své sídlo v určitém regionu a má omezené cíle.Národní strana implikuje politickou stranu, která se rozšíří přes celý národ, z hlediska oblasti vlivu.
SymbolMůže být změněn a opakován v jiném stavu.Má trvalý symbol, který nelze opakovat.
VlivyPouze konkrétní regionCelá země
SílaMělo by být dostatečně silné alespoň v jednom nebo dvou státech.Měla by být dostatečně silná alespoň ve čtyřech státech.
CílPodporovat regionální zájem.Řešit národní a mezinárodní otázky.

Definice regionální strany

Oblast působení regionální strany je poměrně omezená a jejich cíl je omezen pouze na stát, tj. Směřuje pouze k podpoře státního zájmu. Volební základna strany je omezena na konkrétní region nebo stát. Regionální strany vytvořily vládu v některých státech a snaží se realizovat jejich politiky a plány.

Za účelem dosažení statutu regionální strany musí registrovaná strana splnit následující podmínky:

 • Pokud registrovaná strana zaujme 6% platných hlasů odevzdaných ve státech při volbách zákonodárného sboru příslušného státu a získá 2 mandáty ve Státním shromáždění.
 • Pokud registrovaná strana zajistí 6% platných hlasů odevzdaných ve státě při všeobecných volbách dolní komory parlamentu, tj. Lok Sabha, z příslušných států a získá jedno sídlo v Lok Sabha příslušného státu.
 • Pokud strana získá na všeobecných volbách do shromáždění příslušného státu 3% křesel nebo tři křesla v zákonodárném sboru, podle toho, co je větší.
 • Pokud zapsaná strana získá jedno sídlo v dolní komoře parlamentu za každých 25 míst nebo jakoukoli její část přidělenou státu při všeobecných volbách do Lok Sabha z příslušného státu.
 • Pokud registrovaná strana získá 8% všech platných hlasů odevzdaných ve státních všeobecných volbách do dolní sněmovny parlamentu od státu nebo ke Státnímu shromáždění.

Definice národní strany

Národní strana je popsána jako politická strana, která se účastní voleb pořádaných po celé zemi. Síla strany se liší od státu ke státu, což znamená, že strana může být silná v určitém státě a ne v jiném státě. Volební komise má právo vyhlásit registrovanou stranu jako národní stranu.

Pro dosažení statutu národní strany musí registrovaná strana splňovat některou z následujících podmínek:

 • Jestliže strana zaujme minimálně 6% platných hlasů odevzdaných v jakýchkoli čtyřech nebo více než čtyřech státech, ve všeobecných volbách Lok Sabha nebo Státního legislativního shromáždění a získá minimálně 4 křesla v dolní komoře z jakéhokoli státu.
 • Pokud strana obsadí minimálně 2% křesel v Lok Sabha, které jsou voleny z minimálně tří různých států.
 • Je-li politická strana uznána jako státní strana v minimálně čtyřech státech.

Klíčové rozdíly mezi regionálními a národními stranami

Rozdíl mezi regionálními a národními stranami lze jasně stanovit z těchto důvodů: \ t

 1. Regionální strana označuje stranu, která získá minimálně 6% celkového počtu hlasů ve volbách do Státního shromáždění a získá minimálně dvě křesla. Naopak, pokud strana obsadí 6% z celkového počtu volených hlasů ve volbách dolní sněmovny parlamentu nebo volbách do zákonodárného sboru ve čtyřech státech a získá čtyři křesla v dolní komoře, pak tato strana získá status národní strany .
 2. Symbol regionální strany může být změněn a opakován v jiném stavu. Naopak symbol národní strany je trvalý, což nelze opakovat.
 3. Regionální strana ovlivňuje konkrétní region nebo stát. Naproti tomu národní strana má vliv na celou zemi.
 4. Regionální strana musí vyhrát místa nejméně dvou států. Národní strana musí vyhrát místa nejméně ve čtyřech státech.
 5. Regionální strana usiluje o podporu regionálního zájmu. Na druhé straně se národní strana snaží řešit národní a mezinárodní otázky.

Závěr

Regionální i národní politické strany vyvolávají růst národa a pracují na vzestupu a blahu lidí. Národní strany požívají více výsad než regionální strany, pokud jde o sběr povolený ze stranických fondů, protože národní strana může sbírat více, ale regionální strana může sbírat menší částku.

Top