Doporučená, 2023

Redakce Choice

Rozdíl mezi platem a Stipendem

Organizace se skládá z členů, mezi něž patří vlastníci, zaměstnanci, pracovníci a stážisté, kteří pracují pro odškodnění, které může být ve formě zisku, platu nebo stipendia. Tam vždy zůstane zmatek, když mluvíme o termínu plat a stipendium. Plat se vyplácí zaměstnancům za jejich práci v organizaci.

Na druhé straně je stipendium poskytováno stážistům nebo učňům, kteří pracují v organizaci krátkodobě, s cílem naučit se a získat zkušenosti z pracovního života. V tomto článku jsme vám podrobně poskytli rozdíl mezi platem a stipendiem.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníPlatStipend
VýznamPlat je náhrada poskytovaná zaměstnancům za služby jimi poskytované společnosti.Stipend je částka vyplacená stážistům tak, aby pokryla životní náklady na krytí.
ZaplacenoZaměstnanciStážisté nebo učni
Vztah mezi stranamiExistuje vztah zaměstnavatel-zaměstnanecVztah student-mentor existuje.
ZdanitelnostZdanitelnýMůže nebo nemusí být zdanitelné
PřírůstekMůže se zvýšit na základě výkonnosti.Zůstává pevná bez ohledu na úroveň výkonu.
ObjektivníVydělávat penízeZvyšování znalostní základny

Definice platu

Plat se vztahuje na pevnou platbu nebo protihodnotu, kterou zaměstnavatel zaplatil svému zaměstnanci, tj. Pracovníkovi bílého límce, za jeho příspěvek do organizace podle pracovní smlouvy. Jedná se o měsíční mzdu, bez ohledu na počet hodin, které zaměstnanec v daném zaměstnání nastoupil. Plat jednotlivce závisí na jeho určení a významu v organizaci.

Jinými slovy, plat je náklady na najímání a udržení pracovní síly, na nepřetržité provádění obchodních operací. Když je zaměstnanec jmenován na základě odměny, jeho plat podléhá ročnímu přírůstku. Dále, rozdíly v platech jsou založeny na povaze práce, organizaci zaměstnavatele, typu práce, průmyslu, pracovním místě atd.

Mzda zabere značné místo v pracovním životě zaměstnance, neboť na něm závisí životní úroveň, produktivita, efektivita a postavení ve společnosti. K růstu a úspěchu zaměstnance v jeho kariéře navíc přispívá i mzda, kterou mu vyplácí organizace.

Definice Stipendu

Pojem stipendium je definován jako forma odměny placené stážistům, stážistům nebo učňům za poskytování služeb organizaci s cílem učení. Stipendium se poskytuje na vyrovnání životních nákladů a ne na kompenzaci za vykonanou práci. Poskytuje se těm, kteří nemají nárok na pravidelnou mzdu, výměnou za vykonanou práci nebo úlohu, kterou hrají v organizaci, tj. Stážisté.

Výše stipendia je pevně stanovena a je předurčena managementem, který zůstává stejný pro všechny stážisty, kteří v organizaci organizují školení. Výše stipendia je však založena na různých faktorech, jako je obyvatelstvo ve městě, typ města, tj. Metropolitní nebo kosmopolitní, atd.

Klíčové rozdíly mezi platem a Stipendem

Rozdíl mezi platem a stipendiem lze jasně stanovit z následujících důvodů: \ t

  1. Plat je odměna vyplácená zaměstnanci za výkon práce nebo úkolu, který mu byl přidělen, nebo za práci, za kterou je odpovědný. Stipendium může být popsáno jako způsob placení stážistům a kolegům, aby jim byla poskytnuta finanční podpora.
  2. Mzda je měsíční mzda zaměstnanců za poskytování služeb organizaci. Stipendium je protihodnota, která je hrazena účastníkům stáže, tj. Stážistům nebo učňům na pokrytí životních nákladů.
  3. Plat se vyplácí, pokud mezi smluvními stranami existuje pracovní smlouva, tj. Musí existovat vztah zaměstnavatele a zaměstnance. Naopak, stipendium se vyplácí, když se osoba připojí k organizaci jako stážista, vztah mezi školitelem a stážistou je mentorem a studentem.
  4. Plat je zdanitelným příjmem, tj. Daň musí být zaplacena z platu, pokud překročí stanovený limit, který není zdanitelný. Naopak, obvykle, když je stipendium poskytováno formou stipendia, tj. K dalšímu vzdělávání příjemce, jedná se o osvobozený příjem, zatímco když člověk pracuje jako zaměstnanec na plný úvazek a dostává stipendium, za znalosti a zkušenosti, dostane z práce, pak je to plně zdanitelný příjem.
  5. Plat podléhá ročnímu přírůstku, který může být založen na výkonu nebo zásluhách zaměstnance. Naopak, stipendium zůstává pevné, bez ohledu na výkon nebo zásluhy účastníka.
  6. Když osoba pracuje jako zaměstnanec, cílem je vydělávat peníze prostřednictvím platu. Na druhé straně, když se někdo zapojí do organizace jako stážista, je primárním cílem zvýšení znalostní základny a pochopení praktické aplikace sledovaného kurzu.

Závěr

Abychom shrnuli diskusi, jak plat, tak stipendium jsou odlišné termíny, protože jsou nabízeny různým osobám. Je-li osoba zaměstnána, je mu poskytována mzda za práci vykonanou v organizaci. Stipendium je poskytováno osobám, které v organizaci organizují školení, tj. Stážistům, na pokrytí nákladů na bydlení.

Pokud tedy tyto dva porovnáme, výše stipendia bude vždy nižší než výše platu za podobnou práci. Zkušenosti a znalosti, které člověk získá z práce, však budou stejné bez ohledu na to, zda je zaměstnanec nebo stážista.

Top