Doporučená, 2020

Redakce Choice

Rozdíl mezi prodejem a dohodou o prodeji

Kupní smlouva “ je typem smlouvy, kdy jedna strana (prodávající) buď převádí vlastnictví zboží, nebo souhlasí s jeho převodem za peníze druhé straně (kupujícímu). Kupní smlouva může být prodej nebo smlouva o prodeji. V kupní smlouvě, kdy se jedná o skutečný prodej zboží, se jedná o prodej, zatímco pokud existuje úmysl prodat zboží v určitém čase v budoucnu nebo jsou-li splněny některé podmínky, nazývá se smlouva o prodeji .

Prodej i dohoda o prodeji jsou druhy smluv, kde první je uzavřenou smlouvou, zatímco druhá představuje exekuční smlouvu. Mnoho studentů práva je zmateno uprostřed těchto dvou termínů, ale ty nejsou jedno a totéž. Zde, v článku níže, jsme vysvětlili rozdíl mezi prodejem a dohodou o prodeji, podívejte se na to.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníProdejDohoda o prodeji
VýznamPři uzavření kupní smlouvy dochází k okamžité výměně zboží za peněžní protihodnotu, která se nazývá Prodej.Pokud se ve smlouvě o prodeji smluvní strany dohodnou na výměně zboží za cenu stanovenou v budoucnu, je známa jako Smlouva o prodeji.
PřírodaAbsolutníPodmiňovací způsob
Typ smlouvyRealizovaná smlouvaExekuční smlouva
Převod rizikaAnoNe
TitulV prodeji, název zboží převody na kupujícího s převodem zboží.V dohodě o prodeji zůstává vlastnictví zboží u prodávajícího, protože nedochází k převodu zboží.
Právo na prodejKupujícíProdávající
Následky následné ztráty nebo poškození zbožíOdpovědnost kupujícíhoOdpovědnost prodávajícího
DaňDPH je účtována v době prodeje.Žádná daň není vybírána.
Oblek pro porušení smlouvy prodávajícímKupující může požadovat náhradu škody od prodávajícího a majetkové nápravy od toho, komu je zboží prodáno.Kupující má právo požadovat pouze náhradu škody.
Právo neplaceného prodejcePrávo podat žalobu za cenu.Právo na náhradu škody.

Definice prodeje

Prodej je druh smlouvy, ve které prodávající převádí vlastnictví zboží na kupujícího za peněžní protihodnotu. Zde je vztah mezi prodávajícím a kupujícím věřitelem a dlužníkem. Je to výsledek dohody o prodeji, jsou-li splněny podmínky a uplynul stanovený čas.

Druhy prodeje

Níže jsou uvedeny základní podmínky týkající se prodeje:

 1. Musí existovat alespoň dvě strany; jeden je kupující a další je prodávající.
 2. Předmětem prodeje je zboží.
 3. Platba by měla být provedena v zákonné měně země.
 4. Zboží by mělo přecházet z prodávajícího na kupujícího.
 5. Veškeré nezbytné podmínky platné smlouvy by měly být přítomny jako svobodný souhlas, protiplnění, zákonný předmět, kapacita stran atd.

Pokud se zboží prodává a majetek je převeden na kupujícího, ale prodávající není zaplacen. Poté může prodávající jít na soud a podat žalobu proti kupujícímu za škody a cenu. Na druhou stranu, pokud zboží není dodáno kupujícímu, může také žalovat prodávajícího za škody.

Definice dohody o prodeji

Smlouva o prodeji je také smlouvou o prodeji zboží, ve které se prodávající zavazuje převést zboží kupujícímu za cenu později nebo po splnění podmínky.

Pokud existuje ochota obou stran vytvořit prodej, tj. Kupující souhlasí s koupí, a prodávající je připraven prodat zboží za peněžní hodnotu. Ve smlouvě o prodeji se plnění smlouvy provádí v budoucnu, tj. V době, kdy uplyne doba, nebo kdy jsou splněny nezbytné podmínky. Po uzavření smlouvy se stává platným prodejem. V případě dohody o prodeji by měly existovat všechny nezbytné podmínky požadované v době prodeje.

Pokud prodávající odstoupí od smlouvy, může kupující požadovat náhradu škody za porušení smlouvy. Na druhou stranu může nezaplacený prodávající žalovat kupujícího za škody.

Klíčové rozdíly mezi prodejem a dohodou o prodeji

Hlavní rozdíly mezi prodejem a dohodou o prodeji jsou následující:

 1. Když prodávající prodává zboží zákazníkovi za cenu a současně probíhá převod zboží od dodavatele k zákazníkovi, pak se nazývá Prodej. Pokud se prodávající zavazuje prodat zboží kupujícímu v určeném termínu nebo po splnění nezbytných podmínek, je označován jako smlouva o prodeji.
 2. Povaha prodeje je absolutní, zatímco dohoda o prodeji je podmíněna.
 3. Kupní smlouva je příkladem realizované smlouvy, zatímco smlouva o prodeji je příkladem exekuční smlouvy.
 4. Rizika a odměny jsou převáděny s převodem zboží na kupujícího v prodeji. Na druhou stranu riziko a odměny nejsou převáděny, protože zboží je stále v držení prodávajícího.
 5. Pokud je zboží ztraceno nebo následně poškozeno, pak v případě prodeje je to odpovědnost kupujícího, ale pokud hovoříme o smlouvě o prodeji, jedná se o odpovědnost prodávajícího.
 6. Daň se ukládá v okamžiku prodeje, nikoli v době uzavření smlouvy.
 7. V případě prodeje je právo prodávat zboží v rukou kupujícího. Naopak, po dohodě o prodeji má prodávající právo zboží prodat.

Závěr

Podle indického zákona o prodeji zboží z roku 1930 se oddíl 4 odst. 3 zabývá smlouvou o prodeji a smlouvou o prodeji, kde bylo objasněno, že dohoda o prodeji se také prodává. Rozlišujeme však tyto dva pojmy, o nichž jsme hovořili výše.

Top