Doporučená, 2021

Redakce Choice

Rozdíl mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem

Finanční trh je trhem, kde se investoři zabývají finančními nástroji. Poskytuje prostředek pro alokaci investic do investic. To může být seskupeno jako peněžní trh a kapitálový trh. Oba trhy jsou ve finančním sektoru velmi důležité. Na peněžním trhu se obchoduje s extrémně likvidními finančními nástroji, tj. Jedná se o peněžní nástroje krátkodobé povahy. Naopak kapitálový trh je určen pro dlouhodobé cenné papíry. Jedná se o trh s cennými papíry, které mají přímé nebo nepřímé nároky na kapitál.

Kapitálový trh hraje klíčovou roli v rozvoji ekonomiky, protože poskytuje kanály pro mobilizaci fondů. Na druhé straně má peněžní trh celou řadu provozních funkcí. Článek, který Vám byl představen, vysvětluje rozdíl mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem ve formě tabulky.

Srovnávací graf

Základ pro porovnáníPeněžní trhKapitálový trh
VýznamSegment finančního trhu, na kterém se provádí půjčky a výpůjčky krátkodobých cenných papírů.Část finančního trhu, kde jsou emitovány a obchodovány dlouhodobé cenné papíry.
Povaha trhuNeformálníFormální
Finanční nástrojeTreasury Bills, Commercial Papers, potvrzení o vkladu, obchodní úvěr atd.Akcie, dluhopisy, dluhopisy, nerozdělený zisk, sekuritizace aktiv, emise v eurech atd.
InstituceCentrální banka, Komerční banka, nefinanční instituce, makléři, akceptační domy a tak dále.Komerční banky, burza, nebankovní instituce jako pojišťovny atd.
Rizikový faktorNízkýPoměrně vysoká
LikviditaVysokýNízký
ÚčelSplnit krátkodobé úvěrové potřeby podniku.Splnit dlouhodobé úvěrové potřeby podniku.
Časový horizontBěhem rokuVíce než rok
ZásluhyZvyšuje likviditu prostředků v ekonomice.Mobilizace úspor v ekonomice.
Návratnost investicMéněPoměrně vysoká

Definice peněžního trhu

Neorganizovaná aréna bank, finančních institucí, účetních zprostředkovatelů, obchodníků s penězi, atd., Kde se uzavírá obchodování na krátkodobých finančních nástrojích, se nazývá Peněžní trh. Tyto trhy jsou také známé pod názvem velkoobchodní trh.

Příkladem krátkodobých dluhových nástrojů jsou obchodní úvěry, obchodní cenné papíry, depozitní certifikáty, státní pokladniční poukázky. V přírodě jsou vysoce likvidní (peněžní ekvivalenty), a proto je jejich doba odkupu omezena na jeden rok. Poskytují nízkou návratnost investic, ale jsou to zcela bezpečné obchodní nástroje.

Peněžní trh je nesystematický trh, a tak se obchodování provádí mimo burzu, tj. Over the Counter (OTC) mezi dvěma stranami pomocí telefonů, e-mailu, faxu, online atd. Hraje významnou roli v oběhu fondů v ekonomice. Pomáhá průmyslovým odvětvím plnit jejich pracovní kapitál.

Definice kapitálového trhu

Typ finančního trhu, na kterém jsou vytvořeny a obchodovány cenné papíry vlády nebo společnosti za účelem zvýšení dlouhodobého financování pro splnění kapitálového požadavku, se nazývá Kapitálový trh.

Cenné papíry, s nimiž se obchoduje, zahrnují akcie, dluhopisy, dluhopisy, emise v eurech atd., Jejichž doba splatnosti není omezena na jeden rok nebo někdy jsou cenné papíry nenávratné (bez splatnosti). Trh hraje revoluční roli v oběhu kapitálu v ekonomice mezi dodavateli peněz a uživateli. Kapitálový trh pracuje pod plnou kontrolou Rady pro cenné papíry a cenné papíry, aby ochránil zájem investorů.

Kapitálový trh zahrnuje jak dealerský trh, tak aukční trh. Je široce rozdělena do dvou hlavních kategorií: primární trh a sekundární trh.

  • Primární trh : Trh, na kterém jsou veřejné cenné papíry nabízeny veřejnosti za úplatu, je znám jako primární trh.
  • Sekundární trh : Trh, na kterém jsou již emitované cenné papíry obchodovány mezi investory, je znám jako sekundární trh.

Klíčové rozdíly mezi peněžním trhem a kapitálovým trhem

Podstatné jsou tyto body, pokud jde o rozdíl mezi peněžním a kapitálovým trhem:

  1. Místo, kde se obchoduje s krátkodobými obchodovatelnými cennými papíry, se nazývá Money Market. Na rozdíl od kapitálového trhu, kde jsou dlouhodobé cenné papíry vytvářeny a obchodovány, se nazývá kapitálový trh.
  2. Kapitálový trh je dobře organizovaný, kterému chybí peněžní trh.
  3. Nástroje obchodované na peněžním trhu nesou nízké riziko, a proto jsou bezpečnějšími investicemi, ale nástroje kapitálového trhu nesou vysoké riziko.
  4. Likvidita je na peněžním trhu vysoká, ale v případě kapitálového trhu je likvidita poměrně nižší.
  5. Hlavními institucemi, které pracují na peněžním trhu, jsou centrální banka, komerční banka, nefinanční instituce a akciové společnosti. Naopak hlavními institucemi působícími na kapitálovém trhu jsou burza, komerční banka, nebankovní instituce atd.
  6. Peněžní trh splňuje krátkodobé úvěrové požadavky společností, jako je poskytování pracovního kapitálu. Kapitálový trh má oproti tomu tendenci plnit dlouhodobé úvěrové požadavky společností, jako je poskytování fixního kapitálu na nákup pozemků, staveb nebo strojů.
  7. Nástroje kapitálového trhu poskytují vyšší výnosy ve srovnání s nástroji peněžního trhu.
  8. Splacení nástrojů peněžního trhu se provádí do jednoho roku, ale nástroje kapitálového trhu mají životnost delší než jeden rok a některé z nich jsou věčné povahy.

Video: Kapitál Vs Peněžní trh

Závěr

Hlavním cílem finančního trhu je nasměrovat peníze mezi stranami, v nichž pomáhají peněžní trh a kapitálový trh, a to tím, že od věřitelů získávají přebytečné peníze a dávají je dlužníkovi, který je potřebuje. Denně se po celém světě konají miliony transakcí.

Oba pracují na zlepšení globální ekonomiky. Splňují dlouhodobé i krátkodobé kapitálové požadavky jednotlivce, firem, firem a vlády. Poskytují dobré výnosy, které podporují investice.

Top